Voiton uusi dashboard-työkalu liiketoiminnan ja markkinoinnin kehittämiseen. Tilaa esittely!

11.12.2018

Voiton uusi dashboard-työkalu kerää kätevästi yhteen niin myyntidatan, sivustodatan, tutkimustiedon kuin muunkin liiketoiminnan kannalta oleellisen datan. 

Reaaliaikaisesti toimiva dashboard näyttää asiakaskohtaisesti valitut, tärkeimmät tiedot visuaalisessa muodossa. Dashboardin avulla voi pureutua syvemmälle datan maailmaan ja löytää vastauksia esimerkiksi liiketoimintaan ja markkinointiin liittyviin kysymyksiin. Tule sparraamaan yhdessä Voiton kanssa, miksi lukunne ovat juuri sitä miltä näyttävät ja miten liiketoimintaa voi kehittää datan avulla.

Eri lähteistä peräisin olevaa dataa kertyy lisää joka päivä. Usein se on kuitenkin levällään ympäri organisaatiota, jolloin kokonaiskuvaa on vaikea saada. Oleellisten KPI-mittareiden hahmottaminen datamassasta voi myös olla haastavaa. Relevantin datan kokoaminen yhteen helpottaa analysointia ja auttaa kokonaiskuvan selkeämpää hahmottamista.

Data on loistava työkalu suunniteltaessa luovaa ja mielenkiintoista markkinointia, joka puhuttelee erilaisia ihmisiä heidän lähtökohdistaan. Yhdessä Voiton kanssa voit valita teille tärkeimmät KPI:t ja seurata niistä kertyvää dataa yhdestä paikasta. Näin voimme rakentaa yhä tehokkaampia toimenpiteitä liiketoimintanne kehittämiseen.

Dashboardien reaaliaikaisuus ja oleellisimman tiedon kokoava sisältö säästää aikaaja minimoi raportointiviiveet. Datan visualisointi ja vaivaton saatavuus helpottaa tiedon hyödyntämistä kokoorganisaatiossa ja todentaa tehtyjen toimenpiteiden vaikutuksen. Dashboardia voidaan hyödyntää läpi koko organisaation, niin ylimmässä johdossa, markkinoinnissa, henkilöstöhallinnossa kuin muissakin toiminnoissa.

Dataan voidaan pureutua syvemmälle, tietoa voidaan suodattaa ja eri tekijöiden vaikutuksia voidaan vertailla.

 

 

Esimerkki dashboardista

 

Tarvittaessa dashboardiin voidaan kustomoida erilaisia näkymiä eri käyttäjäryhmille, esimerkiksi johdolle omansa ja tuotepäälliköille omien tarpeiden mukaan räätälöitynä.

Dashboardiin voidaan koota dataa esimerkiksi:

  • Tutkimuksista
  • Verkkosivustoanalytiikasta
  • Online- ja offline-mainonnasta
  • Sosiaalisesta mediasta
  • Liiketoiminnan KPI-mittareista

Voiton käyttämä dashboard-työkalu toimii hyvin myös henkilöstöhallinnon tukena. Työkalu on käytössä mm. Salomaa Yhtiöillä.

”Otimme dashboardin käyttöön kokoamalla siihen kaikkien yhtiöittemme henkilöstötutkimuksiin liittyvää dataa.Dashboardissa tiedot ovat helposti löydettävissä ja käsiteltävissä myös graafisessa muodossa. Dashboard tarjoaa monipuolisia mahdollisuuksia käytön laajentamiseen kattamaan muutakin dataa,” kertoo Salomaa Yhtiöiden HR-päällikkö Marjaana Rantamäki.

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä Voittoon ja tilaa maksuton dashboard-työkalun esittely!