Snellmanin Lihanjalostus kehittää mainontansa toimivuutta pitkäjänteisellä mainonnan tutkimuksella

4.6.2020

Snellman on mitannut mainontansa toimivuutta jo usean vuoden ajan Voiton tutkimusten avulla. Markkinointi- ja viestintäjohtaja Tommi Forsin mukaan tutkimukset ovat opettaneet paljon erityyppisen mainonnan toimivuudesta.

Snellmanin Lihanjalostus tunnetaan laadukkaista, tarinallisista mainosfilmeistään. Lämminhenkisistä filmeistä tuttuja hahmoja ovat esimerkiksi vähäsanaisuudessaan humoristiset valkotakkiset tuotekehittäjät. Moni muistaa niistä edelleen sen, että Snellman poisti natriumglutamaatin.

Snellman on mitannut mainontansa toimivuutta jo usean vuoden ajan Voiton tutkimusten avulla. Tietopankkiin on kertynyt kattava määrä tietoa siitä, miten erityyliset luovat toteutukset ovat toimineet.

Voiton tekemässä mainonnan jälkimittauksessa seurataan mm. mainonnan huomioarvoa, kustannustehokkuutta, viestin läpimenoa, mainontaan liitettäviä ominaisuuksia ja vaikutusta brändin/yrityksen mielikuvaan.

Osa mainonnasta on painottunut tuotteisiin ja niiden ominaisuuksiin. Välillä taas on nostettu esille Snellmanin arvoja ja vastuullisuuteen liittyviä asioita.

”Myynti on toki tärkein kaupallinen mittari, mutta tutkimuksista saatava tieto eri KPI-mittareista kertoo meille mainonnan toimivuudesta erityisesti brändiä ajatellen. Olemme oppineet vuosien varrella paljon erityyppisen mainonnan toimivuudesta. Tieto ei saa koskaan rajoittaa luovaa suunnittelua mutta siitä saatuja oppeja hyödynnetään myös uusia mainosfilmejä työstettäessä”

Voiton Snellman-tiimin Senior Insight Manager Aino Immonen kertoo, että erityisesti säännöllinen kampanjamittaus tuo tärkeää lisäarvoa brändimainonnan ja brändin kehittämiseen:

”Säännöllisen kampanjamittauksen avulla voimme verrata tuloksia paitsi tyypillisiin mainonnan keskiarvoihin, myös brändin omaan mittaushistoriaan, ja näin seurata kehitystä. Esimerkiksi Snellmanin pitkä mittaushistoria mahdollistaa sen, että samalla kun pyritään jatkuvasti kehittämään mainonnan toimivuutta, varmistetaan myös, että haluttu brändin yhtenäisyys säilyy.”