”Paras joululahja ikinä!”

3.4.2019

Perinteisten yrityslahjojen sijaan Voitto päätti jouluna 2018 tukea Mannerheimin Lastensuojeluliiton mediakasvatustyötä strategisella kehityshankkeella ja jakaa siten osaamistaan hyvään tarkoitukseen. Näin kevään korvalla on luonteva aika luoda silmäys yhdessä Mannerheimin Lastensuojeluliiton kanssa saavutettuihin tuloksiin.

Kehityshankkeessa on keskitytty lasten ja nuorten digihyvinvointiin. Kärkiteemoina ovat mediaympäristöjen ymmärrys, tasapainoinen arki sekä sosiaaliset suhteet. Keskeisessä asemassa on ollut MLL:n mediakasvatuksen ja sen digihyvinvoinnin hankkeeseen liittyvien ydinviestien kiteyttäminen sekä kohderyhmäkohtaisten ydinviestien määrittely.

Yhteisten työpajojen ja molempien osapuolten tekemien ”kotiläksyjen” myötä olemme mm. kartoittaneet ja jäsentäneet kohderyhmiä, tavoitteita, toimintamuotoja ja mittareita – ja käyneet siinä sivussa syvällisiäkin keskusteluja aiheesta. Tärkeänä osana on myös ollut luoda MLL:lle työkaluja jatkaa asian työstämistä sisäisesti.

Yhteistyö ja pohdinnat jatkuvat edelleen. Yhdeksi keskeiseksi teemaksi on kiteytynyt välittää lapsille, nuorille ja vanhemmille tieto siitä, että Mannerheimin Lastensuojeluliitto on saatavilla, kiinnostunut ja osaa auttaa tarvittaessa. Digihyvinvointihankkeen oppeja hyödynnetään myös muussa mediakasvatustyössä.

Työskentely Mannerheimin Lastensuojeluliiton asialleen omistautuneiden ammattilaisten kanssa on ollut innostava ja mukaansa tempaava kokemus. Lasten, nuorten ja sitä kautta myös perheiden hyvinvoinnin tukeminen on koettu voittolaisten keskuudessa tärkeäksi ja arvokkaaksi asiaksi, ja toivommekin yhteisen tekemisen jatkuvan.

”Yhteistyö Voiton kanssa auttoi hienosti täsmentämään ydinviestejämme ja antoi työkalut viestinnän painopisteiden valitsemiseen”, kertoo Mannerheimin Lastensuojeluliiton Juuso Repo. ”Tapaamiset olivat myös hyvin innostavia. Saimme projektista mallin, jota voimme käyttää viestinnän suunnittelussa myös muissa MLL:n toiminnoissa. Lahjatoiveemme toteutui siis yli odotusten!”