Mainonnan toimivuus

Hyvin toimivassa mainonnassa yhdistyvät onnistunut sisältö sekä kohderyhmän tavoittaminen. Mainonnan ja kampanjatutkimuksilla autamme asiakkaidemme mainonnan luovien toteutusten optimoinnissa ja mittaamme kampanjoiden onnistumista ja tehoa kokonaisuutena.

Mainonnan esitestaus

Toimivatko mainonnan luovat sisällöt halutulla tavalla

Mikä vaihtoehtoisista sisällöistä puhuttelee kohderyhmää parhaiten

Minkälaiset sisällöt puhuttelevat eri segmenttejä tehokkaimmin

Mainonnan esitestauksella optimoidaan luovien sisältöjen toimivuutta kohderyhmässä ennen kampanjan jalkautusta. Esitestauksella voidaan valita vaihtoehtoisista sisällöistä toimivimmat ja/tai muokata suunniteltuja sisältöjä kohderyhmän palautteen perusteella. Testauksella voidaan myös eritellä eri segmenteille parhaiten toimivat sisällöt ja hyödyntää tätä kohdennuksissa.

Kun sisältöjen toimivuus on optimoitu, myös mediapanostuksille saa paremman vastineen.

Kampanjan jälkimittaus

Kuinka hyvin mainoskampanja toimi kokonaisuutena

Miten kampanja vaikutti tavoitemittareihin

Millä muutoksilla tulevien kampanjoiden tehoa voidaan kasvattaa

Kampanjan jälkeen mitataan, kuinka hyvin kampanja kokonaisuutena on onnistunut, kaikki käytetyt mediaryhmät huomioiden. Kampanjan jälkimittauksella selvitetään kampanjan saavuttama huomioarvo ja heijastuminen tavoitemittareihin. Kampanjamittaukseen voidaan yhdistää myös luovien sisältöjen toimivuuden arviointi.

Kampanjamittauksesta saadun tiedon avulla optimoidaan tulevien kampanjoiden tehoa.

Ota yhteyttä

Tutustu myös:

Online mainonta

Digitaalisen markkinoinnin kenttä ja sen vaatimukset ovat valtavat. Onnistuminen edellyttää lainalaisuuksien ja vaikutussuhteiden tuntemista sekä tasapainoilua volyymin kasvatuksen ja tehokkuuden maksimoinnin välillä.

Lue Lisää

Kohderyhmäymmärrys

Kohderyhmärajaus ja kohderyhmän piirteet ohjaavat markkinoinnin suunnittelua ja toteutusta. Kohderyhmätutkimusten avulla autamme strategisesti parhaan kohderyhmän määrittämisessä, sen piirteiden ymmärtämisessä sekä tarjooman ja viestinnän kehittämisessä.

Lue Lisää

Aiheesta lisää

Tilaa Voiton uutiskirje

Ajankohtaiset insightit ja uutiset kätevästi suoraan sähköpostiin kerran kuukaudessa

Ei kiitos

Hups!

Uutiskirjeen tilaus ei onnistunut, yritä myöhemmin uudelleen

Sulje

Kiitos!

Uutiskirje tilattu onnistuneesti

Sulje