Asiakaskokemus

Miten liiketoimintaa voidaan kehittää parantamalla asiakaskokemusta

Minkälaisia odotuksia asiakkailla on

Millaisia kehitystarpeita ja -mahdollisuuksia on eri kohtaamispisteissä

Asiakaskokemuksen mittaaminen rakentuu yrityksen asiakaspolun ympärille: mitä keskeisiä kohtaamispisteitä polkuun sisältyy. Kohtaamispisteistä ovat mm. markkinointiviestintä, asiakaspalvelu ja kaikki muut kohtaamiset henkilöstön kanssa, jakelukanava sekä tuotteen tai palvelun käyttö.

Tutkimustiedon avulla selvitämme, minkälainen yrityksen tuottama asiakaskokemus on ja kuinka sitä kannattaa kehittää – sekä eri kohtaamispisteissä että kokonaisuutena.

Hyödynnämme asiakaskokemustutkimuksissa sekä kvalitatiivisia että kvantitatiivisia menetelmiä. Asiakaskokemuksen seurantaa voidaan tehdä juoksevasti tai esimerkiksi vuosittaisin mittauksin, yrityksen toiminnan ja asiakassuhteen luonteesta riippuen.

Toteutamme asiakaskokemustutkimuksia sekä kvalitatiivisia että kvantitatiivisia menetelmiä hyödyntäen. Asiakaskokemuksen seurantaa voidaan tehdä juoksevasti tai esimerkiksi vuosittaisin mittauksin, yrityksen toiminnan ja asiakassuhteen luonteesta riippuen.

Ota yhteyttä

Tutustu myös:

Henkilöstökokemus

Henkilöstön kokemus omasta työstään ja työpaikan arjesta vaikuttaa yrityksen liiketoimintaan laaja-alaisesti, heijastuen myös asiakaskokemukseen. Henkilöstökokemustutkimusten avulla tuotamme asiakkaillemme näkemyksiä, jotka tukevat organisaatioon ja työyhteisöön liittyvien vahvuuksien ja kehityskohteiden tunnistamista ja henkilöstöjohtamista.

Lue Lisää

Mystery Shopping

Palvelulupausten lunastaminen kohtaamispisteissä heijastuu yrityksen asiakaskokemukseen ja liiketoimintaan. Autamme asiakkaitamme varmistamaan, että palvelun laatu ja palvelukonseptin toteutuminen asiakaskohtaamisissa vastaavat asetettuja tavoitteita. Tässä hyödynnämme Mystery shopping -menetelmää.

Lue Lisää

Aiheesta lisää

Tilaa Voiton uutiskirje

Ajankohtaiset insightit ja uutiset kätevästi suoraan sähköpostiin kerran kuukaudessa

Ei kiitos

Hups!

Uutiskirjeen tilaus ei onnistunut, yritä myöhemmin uudelleen

Sulje

Kiitos!

Uutiskirje tilattu onnistuneesti

Sulje