Mallinnukset

Mallinnusten avulla todennetaan asiakaspolun eri kosketuspisteiden vaikutukset konversioon ja tunnistetaan myyntiin sekä liiketoiminnan avainmittareihin vaikuttavia tekijöitä.

Attribuutiomallinnus

Mikä on optimaalinen online-budjettijako

Kuinka paljon mainonnalla tuotettu lisäkonversio maksaa

Missä kanavissa potentiaaliset asiakkaat ovat

Attribuutiomallinnuksella selvitetään eri kosketuspisteiden todellinen vaikutus konversion toteutumiseen. Näin saadaan laskettua konversion hinta eri digikanaville. Tulosten avulla eri online-medioille löydetään optimaalinen budjettijako, joka kasvattaa parhaiten mainonnan tehokkuutta.

Dataohjattu attribuutio ei perustu oletuksiin tai ennalta määritettyyn malliin, vaan todelliseen dataan. Se paljastaa, kuinka tärkeitä asiakaspolun eri kosketuspisteet kohti konversiota ovat. Säännöllisesti päivittyvä malli mahdollistaa ketterän reagoinnin tehokkuuden nostamiseen.

Toteutamme koko analyysin aina datan käsittelystä tulosten analysointiin. Saat tueksesi laadukkaan ja käytännössä hyödynnettävän lopputuloksen. Raportoimme tulokset dashboardissa, jolloin ne ovat aina helposti saatavilla.

Ekonometrinen mallinnus

Mikä on markkinointitoimenpiteiden ROMI

Miten ulkoiset tekijät vaikuttavat myyntiin

Optimaalinen ylätason mediamix

Ekonometrisellä mallinnuksella mitataan markkinoinnin tehokkuutta (ROMI) myynnin tai muun liiketoiminnan avainmittarin suhteen. Mallinnus todentaa myyntiin vaikuttavat tekijät, niiden yhteydet toisiinsa ja yhteisvaikutuksen. Näiden tekijöiden tunnistaminen ja niiden painoarvon ymmärtäminen auttavat tehostamaan markkinointitoimenpiteitä.

Mallinnuksessa tarkastellaan kattavasti sekä online ja offline -mainontaa että muita avainmittariin vaikuttavia tekijöitä: omia kanavia, hinnoittelua ja muita toimenpiteitä sekä ulkoisia tekijöitä, kuten sesonkivaihtelut ja kilpailutilanne.

ROMIn lisäksi todennetaan, kuinka pitkälle eri kanavissa tehdyt toimenpiteet vaikuttavat. Näin voidaan välttää kanavakohtaiset yli-investoinnit.

Mallinnuksen tuloksia hyödynnetään pääasiassa strategisen tason suunnittelussa ja tulevien markkinointipanostusten allokoinnissa.

Ota yhteyttä

Tutustu myös:

Kohderyhmäymmärrys

Kohderyhmätutkimusten avulla autamme asiakkaitamme strategisesti mielekkään kohderyhmän määrittämisessä, sen piirteiden ymmärtämisessä ja tarjooman ja viestinnän kehittämisessä kohderyhmän ominaisuudet huomioiden.

Lue Lisää

Datan visualisointi

Jatkuva reaaliaikainen raportointi on tiedolla johdetun markkinoinnin kulmakivi. Raportoinnin tarkoituksena pureutua dataan luoden kokonaiskuva ja käsitys tehtyjen toimenpiteiden vaikutuksesta.

Lue Lisää

Aiheesta lisää

Tilaa Voiton uutiskirje

Ajankohtaiset insightit ja uutiset kätevästi suoraan sähköpostiin kerran kuukaudessa

Ei kiitos

Hups!

Uutiskirjeen tilaus ei onnistunut, yritä myöhemmin uudelleen

Sulje

Kiitos!

Uutiskirje tilattu onnistuneesti

Sulje