Palvelut

Omnisuunnittelu

Saat Voitossa tueksesi oman suunnittelutiimin, joka ylittää osaamisrajat ilman turhia siiloja. Integroimme kaikki toimenpiteet tukemaan liiketoimintanne tavoitteita ja vauhdittamaan kasvua. Näin suunnitelma ei jää kokoelmaksi yksittäisiä, osaoptimoituja mediatoteutuksia, vaan se muodostaa tehokkaan kokonaisuuden, jossa punainen lanka näkyy kirkkaana.

Nostamme suunnittelupöydälle ostetun median lisäksi omat ja ansaitut kanavanne sekä kumppanimediat 360-asteisesti. Kutsumme toimintatapaa omnikanavaiseksi suunnitteluksi. Tarkastelemme ja raportoimme myös tuloksia kokonaisuutena. Keräämme tulosraportit, tutkimustiedon ja muut tietolähteet yhteen, jolloin voit hyödyntää niitä optimaalisesti. Saat selkeän näkymän kokonaisuudesta ja eri toimenpiteiden vaikutuksista. Ja markkinointia voidaan johtaa tiedolla.

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä

 • Ostettu media
 • Omat kanavat
 • Ansaittu media
 • Kumppanimedia
 • Kohtaamispisteet
 • Digimainonta
 • Liikkuva kuva
 • Audio
 • Ulkomainonta
 • Printti
 • Suora
 • Jakelutie
 • Tapahtumat
 • PR
 • Word of mouth / kuluttaja mediana
 • Mediaostaminen
 • Hinta- ja vuosisopimusneuvottelut
 • Omnidata

Tutkimukset

Tutkimukset ovat tärkeä osa palvelutarjoomaamme. Teemme tutkimuksia, jotka auttavat asiakasta kehittämään ja ymmärtämään paremmin liiketoimintaansa ja meitä tekemään parempaa suunnittelua. Läheisenä kumppanina osaamme suunnitella relevantteja tutkimuksia, jotka antavat vastauksia liiketoiminnan ja markkinoinnin kysymyksiin.

Räätälöimme tutkimukset aina asiakkaan tarpeiden mukaan. Tavoitteena selkeys ja helppokäyttöisyys. Kokoamme SaaS-palveluna toimivan dashboardin avulla kaikki keskeiset tutkimukset, kiteytykset ja johtopäätökset helposti koko organisaatiota hyödyntävään muotoon.

Toteutamme tutkimuksia sekä Suomessa että muissa maissa. Tutkimme kuluttajia, b2b-kohderyhmiä sekä henkilöstöä. Uusina tuotteina Mystery shopping sekä asiakas- ja henkilöstökokemuksen mittaukset. Käytössämme ovat sekä kvantitatiiviset että kvalitatiiviset tutkimusmenetelmät.

Lue lisää

 • Kohderyhmäanalyysit
 • Segmentoinnit
 • Potentiaalin kartoitukset
 • Asiakaskannan analyysit
 • Asiakaskokemuksen mittaukset
 • Henkilöstökokemus ja -pulssi
 • Bränditutkimukset
 • Jatkuva tracking
 • Kilpailijaseurannat
 • Kampanjaseurannat
 • Esitestaus
 • Some-ja uutisseurannat
 • Sivustotutkimukset
 • Konseptitutkimukset
 • Mystery shopping
 • Ostoprosessitutkimukset
 • Hintajoustotutkimukset
 • Mallinnukset

Tutkimukset case esimerkkejä:

Tallink Silja

Voiton strategit haastavat, uudistavat ja ohjaavat tuottavimmalle tielle.

Voitossa strategiseen osaamiseen panostetaan monilla tasoilla. Jokainen voittolainen ymmärtää, että irrallisia toimenpiteitä ei ole, vaan kaiken tekemisen pitää tukea kokonaistavoitetta. Kokonaisnäkemystä ja omnikanavaista ajattelua avarretaan muun muassa sisäisissä koulutuksissa ja päivittäisessä sparrauksessa.

Lue lisää

Koulutukset

Räätälöimme asiakkaillemme markkinoinnin eri osa-alueiden koulutuksia tarpeen mukaan. Parin tunnin pikakoulutuksista koko päivän kestäviin, syvälle luotaaviin workshoppeihin tai muutaman jakson kokonaisuuksiin. Asiantuntijamme ovat saaneet erittäin positiivista palautetta koulutuksista, joissa on käsitelty muun muassa muuttuvaa kuluttajaa, trendejä, digitaalista ja dataohjattua markkinointia, sosiaalista mediaa, analytiikan hyödyntämistä ja tulosten mittaamista. Luotaamme ja ennakoimme jatkuvasti tulevia kehityssuuntia ja nostamme tarkasteluun asiakkaillemme hyödyllisimmät sisällöt – konkreettisessa ja kiteytetyssä muodossa.

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä

 • Muuttuva kuluttaja
 • Trendit
 • Median trendit
 • Liikkuva kuva
 • Digitaalinen markkinointi
 • Dataohjattu markkinointi
 • Some
 • Hakukonemainonta
 • Hakukoneoptimointi
 • Analytiikka
 • Tulosten mittarit ja mittaaminen

 

Voitto on 100 %:sti itsenäinen, suomalaisomisteinen toimija. Yhteistyöverkostomme ja globaali liikkumavaramme on laaja.

Maailmalle mentäessä valitsemme aina kustakin maasta tavoitteisiisi parhaiten sopivan kumppanin.

 

Hakukonenäkyvyys

Hakukonenäkyvyys on kaiken verkkonäkyvyyden kivijalka. Panostamme kokonaisvaltaiseen hakukonenäkyvyyteen, jossa otetaan huomioon luonnollinen eli orgaaninen näkyvyys, maksettu näkyvyys sekä muut kanavat. Rakennamme niistä tehokkaasti yhdessä toimivan kokonaisuuden. Yrityksesi nousee vahvasti esiin ja tietoa etsivät löytävät haluamansa.

Luonnollisesta näkyvyydestä otamme kaikki mahdollisuudet irti hakukoneoptimoinnilla. Valitsemme avainsana-analyysin avulla juuri teille tuottavimmat ja tärkeimmät hakusanat ja suunnittelemme strategian, jolla saat maksimoitua sekä luonnollisen että maksetun näkyvyytenne.

Löydettävyyden lisäksi seuraamme tiiviisti sivustolla liikkuvien käyttäytymistä ja optimoimme toimenpiteitä sen mukaan. Asiantuntijamme testaavat jatkuvasti alan uusimpia ratkaisuja ja hyödyntävät aina tehokkaimpia työkaluja.

   

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä

 • Hakukonemainonta (SEA)
 • Hakukoneoptimointi (SEO)
 • Avainsana-analyysi
 • Sisältöanalyysi
 • Linkkistrategia
 • Kilpailija-analyysi
 • Mainostilin auditointi

Analytiikka

Yhdistämme analytiikan avulla tietoa eri lähteistä. Opit ymmärtämään yhä syvemmin asiakkaittenne tarpeita, ajattelua ja käyttäytymistä. Tieto antaa hyvän pohjan asiakaskokemuksen parantamiseen ja liiketoimintanne kasvattamiseen. Verkkoanalytiikasta saamme tietoa verkkosivustonne kävijöistä ja sivuston toimivuudesta suhteessa sille asetettuihin tavoitteisiin. Voit tehostaa myyntiänne esimerkiksi tunnistamalla sivuston esteitä, joita raivaamalla kävijöiden on helpompi toimia halutulla tavalla.

Parempi asiakasymmärrys auttaa myös tuottamaan parempia verkkopalveluja. Saat asiantuntijoiltamme tukea analytiikan suunnitteluun, liiketoiminnan ja verkkosivuston KPI-määrittelyyn, verkkoanalytiikan implemetointiin, kävijäseurantaan, sosiaalisen median mittaamiseen sekä strategiseen suunnitteluun ja koulutuksiin. Olemme apunasi myös silloin, kun haluat kehittää tai uudistaa verkkosivustoasi. Saat vahvaa osaamista hakukoneoptimointiin, konversio-optimointiin, avainsana-analyyseihin, sisältöanalyyseihin, A/B-testaukseen sekä seurantasuunnitelmiin ja niiden implementointiin.

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä

 • Seurantasuunnitelmat ja implementointi
 • Analytiikan suunnittelu
 • Verkkosivuston KPI-määrittely
 • Verkkoanalytiikan implementointi
 • Sosiaalisen median mittaaminen
 • Analytiikan strateginen suunnittelu
 • Analytiikan koulutukset
 • Hakukoneoptimointi
 • Konversio-optimointi
 • Avainsana-analyysit
 • Sisältöanalyysit
 • A/B-testaus
 • Sivustouudistusten konsultointi

”Voiton raporteista näemme, minkälaiset sisällöt toimivat milläkin markkinoilla ja näin ollen opimme, millaiseen materiaaliin kannattaa keskittyä ja missä maissa niitä kannattaa hyödyntää. Työskentelymme vaatii nopeaa reagointia ja kykyä muuttaa tarvittaessa tekemisemme suuntaa – Voitto auttaa meitä tunnistamaan paikat, joissa viilausta voisi tehdä.

Laura Kääpä – Communications Officer, Valtra

Lue lisää

Sosiaalinen media

Sosiaaliseen mediaan syntyy jatkuvasti uusia vaikuttamiskanavia ja -tapoja. Vaihtoehtoja riittää myös mainosmuodoissa ja kohderyhmissä, niin B2C- kuin B2B-puolella. Asiantuntijamme auttavat sinua valitsemaan tavoitteitasi parhaiten tukevat ratkaisut, olipa kanavana Facebook, LinkedIn, YouTube, Instagram, Twitter, Snapchat tai jokin uusi, nouseva palvelu, jolla haluat tavoittaa vaikutusvaltaisen etujoukon.

Saat laajasti tukea somestrategian suunnittelusta ja kanavien roolituksesta mainonnan ja sisältöjen suunnitteluun, tuotantoon, testaukseen ja seurantaan. Koulutamme tarvittaessa myös eri kanavien etikettiin ja sisäisten somelähettiläiden valjastamiseen. Sosiaalinen media avaa suoran keskusteluyhteyden nykyisiin ja potentiaaleihin asiakkaisiinne, kun haluat kertoa ja vastata heille tai kehittää tuotteita ja palveluja yhdessä heidän kanssaan.

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä

 • Kohdentaminen
 • Optimointi
 • Kanavat
 • Datan hyödyntäminen
 • Sisältömarkkinointi
 • Some-strategia
 • Testaaminen ja oppiminen
 • Monikanavaisuus

Strategia

Aloitamme aina kaiken suunnittelun iskostamalla mieleemme tavoitteesi. Kun haluat esimerkiksi lisätä myyntiä, puramme myyntitavoitteesi mahdollisimman konkreettiseen muotoon ohjaamaan suunnittelua: Tuleeko myynnin kasvu uusista vai nykyisistä asiakkaista? Miksi nykyasiakkaat ostaisivat enemmän tai useammin? Mistä kategorioista kasvua haetaan? Onko nykyasiakkaista mahdollista saada riittävää kasvua vai tarvitaanko myös uusia asiakkaita?

Tavoitteisiin liittyy oleellisena osana mittarit, joilla seuraamme tuloksia. Jokaisella tavoitteella pitää olla mittari ja jokaisella mittarilla tavoite. Tuloksia hyödyntämällä voimme petrata suunnittelua jokaisen toimenpiteen jälkeen. Jatkuvassa tekemisessä tulokset auttavat tekemään tarvittavia suunnanmuutoksia jo toimenpiteiden aikana.

Suunnitteluamme ohjaa punainen lanka, insight, näkemys – millä nimellä sitä kutsutaankaan. Ratkaisumme perustuvat aina vahvaan näkemykseen. Suunnittelumme etenee ns. VoittoPutken mukaisesti: Tavoitteet – Näkemys – Ratkaisu – Tulokset.

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä

 • Tavoitteet
 • Kasvun lähteet
 • Näkemys
 • Kohderyhmämääritys/kohderyhmäpotentiaali
 • Kokonaisvaltainen 360° asiakaskokemus
 • Mediastrategia
 • Vaikuttaminen
 • Mediainvestointi
 • KPI-mittarit

Asiakastieto tiikeriloikkasi oman datan hyödyntämisessä

Voiton vetämässä projektissa Asiakastiedon yleisödata tuotteistettiin myytävään ja myös omaa käyttöä palvelevaan muotoon. Datan keräämiseen, hallinnointiin ja kaupallistamiseen valittiin yhteistyökumppaniksi Adform ja alustaksi heidän DMP:nsä (data management platform).

Lue lisää

 

Innovointi

Kehitystyö, pilotointi, kokemuksista  oppiminen sekä uuden luominen kuvaavat hyvin asennettamme ja päivittäistä toimintatapaamme. Me kaikki voittolaiset pyrimme jatkuvasti uudistamaan omalla panoksellamme asiakaskokemusta ja koko markkinoinnin kenttää. Hyödynnämme 70 % / 20 %/ 10 % -suunnittelumallia, joka kannustaa innovointiin jokaisessa asiakaskohtaamisessa. Kehitämme innovaatioita yhteistyössä niin asiakkaiden ja medioiden kuin teknisten ja luovien kumppaneiden kanssa. Sisäänrakennettuna osana innovaatioita ovat digitaalisuuden mahdollisuudet, kuten kustannustehokkaampi mainonnan ostaminen, osuvampi kohdentaminen, uudet markkinoinnin ratkaisut ja erilaiset automaation keinot. Innovoimme ratkaisuja, joilla voidaan hyödyntää nykymahdollisuuksia tehokkaammin, mutta kehitämme myös kokonaan uusia tekemisen tapoja.

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä

.

Innovointi case esimerkkejä:

Kansainvälinen markkinointi

Autamme yritystäsi hakemaan kasvua niin kotimaisilta kuin kansainvälisiltä markkinoilta. Olemme suomalaisten yritysten luottokumppani maailmalla ja toimimme kansainvälisten markkinoijien tukena Suomessa. Kohderyhmämääritys, kanavastrategia, viestin sopivuus kohdekulttuuriin ja kustannustehokkuus ovat kaikki asioita, joiden merkitys korostuu, mitä suuremmasta markkinasta on kyse. Täysin itsenäisenä toimijana voimme valita ketjuriippumattomasti kullakin markkinalla tavoitteisiisi parhaiten sopivan kumppanin tai kumppanit. Olemme luoneet vuosien mittaan vahvan kansainvälisen verkoston, jonka kanssa työskentelemme tiiviisti päivittäin. Saat kauttamme kansainvälisillä markkinoilla kaikki samat palvelut kuin Suomessa – myös some-seurannat, tutkimukset, analytiikan ja reaaliaikaisen raportoinnin. Globaalien mediajättien (esim. Google, Facebook, Twitter) ohella evaluoimme markkinakohtaisesti myös lokaalit kanavat (kuten Baidu, WeChat, Naver, Yandex) ja optimoimme tarpeisiisi parhaiten sopivan kanavayhdistelmän.

Kansainväliset markkinoijat ottavat meihin yhteyttä, kun he kaipaavat Suomen markkinalle asiantuntevaa, näkemyksellistä ja ketterää kumppania. Mikäli EMEA- tai Nordic-strategia ei sellaisenaan istu suomalaisten kuluttajien hurmaamiseen, autamme ymmärtämään paikallisia erityispiirteitä ja tuomaan esiin eroja myös Pohjoismaiden välillä. Suomalaisia luonnehditaan usein mobiilikansaksi, mutta kohderyhmästä riippuen myös perinteisemmät mediat tavoittavat meitä edelleen tehokkaasti – Voiton kumppanina välttää harha-askeleet ja karistaa vinot stereotypiat datan voimin.

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä

 • Markkina-alueiden kartoitukset
 • Kohderyhmämääritykset
 • Kanavastrategiat
 • Viestin sopivuus kohdekulttuuriin
 • Hakukoneoptimointi kohdemarkkinalla
 • Hakukonemainonta
 • Tutkimukset
 • Kv-koordinointi
 • Seuranta