Otetaan Yhteisvastuu nuorten koulutuksesta

20.5.2019

Jos koulutus on ilmaista, miksi kaikilla ei ole siihen varaa?

Helmikuussa käynnistetty vuoden 2019 Yhteisvastuu-kampanja pureutuu koulutuksen tasa-arvon illuusioon – siihen tosiasiaan, että monien nuorten kohdalla unelmien ammatti on vaarassa jäädä haaveeksi, jos perheellä ei ole varaa maksaa opinnoista aiheutuvia kustannuksia, kuten tietokonetta, oppikirjoja tai ammatillisissa opinnoissa tarvittavia välineitä.

Kampanjalla halutaan paitsi kerätä varoja myös herättää vilkasta kansalaiskeskustelua. Mediastrategian ytimessä ovat vahva some-läsnäolo, vaikuttajamarkkinointi ja PR. Aihetunnisteena #tyhmävaiköyhä.

Yhteisvastuun yhteistyökumppaneina ovat tänäkin vuonna Voitto ja Kaski.

Digin osalta kampanja jaettiin brändilliseen ja taktiseen tekemiseen. Kampanjoinnissa sosiaalinen media sekä käyttäjää aktivoiva mainonta olivat isossa roolissa parhaan vaikuttavuuden ja sitoutumisen saavuttamisessa. Sosiaalisessa mediassa hyödynnettiin mainosmateriaalin (kuvat, videot) lisäksi paljon myös PR-sisältöjä, kuten blogipostauksia ja artikkeleita. Kohdennuksissa hyödynnettiin hyväntekeväisyysteen ja politiikkaan liittyviä teemoja sekä demografisesti lapsiperheitä, joiden arkea aihe koskettaa.

Yhteistyökumppanina toimineen Akateemisen Kirjakaupan kanssa järjestettiin kolme keskustelutilaisuutta, joissa käsiteltiin nuorten yhdenvertaista oikeutta koulutukseen eri näkökulmista. Akateeminen Kirjakauppa myös lahjoittaa 5 % lukiokirjamyynnistään 1.2. – 31.5.2019 Yhteisvastuukeräykseen.

Ulkomainonta kohdistettiin digitaalisiin pintoihin Helsingissä, Tampereella ja Turussa. Näin viestiä pystyttiin varioimaan vuorokaudenajan ja viikonpäivän mukaan.

Vahva painotus sosiaalisen mediaan kannatti. Onnistuimme kasvattamaan sekä näyttöjen määrää että kampanjan kustannustehokkuutta huomattavasti edelliseen vuoteen verrattuna. Arvostan Voiton kykyä ja sitoutumista etsiä asiakkaalle uusia kanavia, mainosmuotoja sekä yhteistyökumppaneita ja Kasken osaamista luovan idean toteutuksessa”, Yhteisvastuukeräystä koordinoivan Kirkkopalvelut ry:n viestintäpäällikkö Salla Peltonen sanoo.

Keräys jatkuu elokuun loppuun asti – vielä ehdit osallistua! https://www.yhteisvastuu.fi/lahjoita/