Oma data tehokäyttöön – joko yritykselläsi on oma DMP?

17.9.2018

Kaikilla markkinoijilla on omaa dataa. Kysymys onkin siitä, mistä kaikkialta dataa kertyy ja miten sitä hyödynnetään. Moni on datansa kanssa vasta alkutaipaleella tai pohtii ensimmäisiä askelia. Yksi tapa aloittaa oman datan hyödyntäminen on perustaa DMP eli Data Management Platform.

DMP on yleisnimitys järjestelmälle, johon kerätään dataa useista eri lähteistä. Järjestelmässä datavirtoja voidaan hallinnoida ja käyttää markkinoinnin tehostamiseen. Dataa yhdistelemällä voidaan rakentaa yleisöjä ja tuottaa heille relevanttia ja reaaliaikaista viestintää.

Uudelleenkohdennusta on tehty vuosikausia. DMP:n avulla yleisöjä voidaan nyt rakentaa yhdistelemällä dataa monista lähteistä, kuten mainonnasta, CRM- tai CMS-järjestelmistä, verkkoanalytiikasta, uutiskirjeistä tai kumppaneilta.

Yleisöt tulee rakentaa asetettujen tavoitteiden mukaisesti, muuten rajana on vain mielikuvitus. Yleisöjä voidaan muodostaa muun muassa sijainnin mukaan (esim. kivijalkakaupan ympäristössä aktivoituneet henkilöt) tai kirjautumistietojen mukaan (tietyn kivijalkakaupan asiakkaat). Yleisö voidaan koota myös tietystä aihealueesta kiinnostuneista, uutiskirjeen vastaanottajista, tietyn ikäisistä nykyasiakkaista tai ihmisistä, jotka ostavat usein tietyn tuotteen.

Yleisöjen rakentaminen on melko vaivatonta, relevanttien sisältöjen tuottaminen manuaalisesti on jo vaativampaa. Tästä syystä suosittelemme vahvasti dynaamisten sisältöjen hyödyntämistä osana DMP:tä. Näin säästytään isolta manuaaliselta työmäärältä ja yleisöjä voidaan aktivoida juuri heitä kiinnostavalla viestillä reaaliaikaisesti. Yleisöjen hyödyntäminen on turhaa, jos viestit eivät ole heitä kiinnostavia.

Tavoitteet + DMP + Dynaamiset materiaalit = Parempi ROMI!

Kun tarvitset apua DMP:n rakentamisessa, ota yhteyttä Voittoon!