Miltä työ maistuu – manageerauksesta kohderyhmäjohtamiseen

13.2.2018

Voitto järjesti helmikuussa asiakasaamun, jossa puhuttiin suomalaisten työilmeestä. Voiton Insight Director Johanna Toivonen esitteli aluksi Mediatoimisto Voiton toteuttaman Miltä työ maistuu-tutkimuksen, jossa selvitettiin suomalaisten tyytyväisyyttä ja sitoutumista työhön sekä näkemyksiä tulevaisuuden työelämästä. Aiheista virisi kiinnostava keskustelu, jossa näkemyksiään kertoivat Varman HR-, viestintä- ja vastuullisuusjohtaja Katri Viippola, Turun yliopiston työelämäprofessori Pauli Aalto-Setälä ja Salomaa Yhtiöiden toimitusjohtaja Kalle Laine.

Tutkimuksen tuloksista rakennettu Työilme-mittari paljastaa, millä mielellä suomalaiset saapuvat työpaikalleen. Mittari koottiin yhdistämällä kokonaistyytyväisyys, sitoutuminen ja suositteluhalukkuus.

 

Katso ketkä saapuvat työpaikalle hymyilevinä ja ketkä ovat apeimpina

Alle 30-vuotiaat saapuvat työpaikalle kaikkein apeimpina. Hyväntuulisuus kasvaa iän myötä ja on huipussaan vanhimmassa ikäryhmässä.

 

”Nuorilla johtamisen tarpeet ovat erilaiset kuin varttuneemmilla työntekijöillä. Siksi johtamisen pitää muuttua. Nuorten tyytymättömyys kohdistuu nimenomaan johtamiseen, esimiehen takia voidaan vaihtaa työpaikkaa. Tulevaisuuden ratkaisu on kohderyhmäräätälöity johtaminen. Nuoret eivät kaipaa perinteistä manageerausta, vaan ohjaamista. Ei riitä, että johtaminen on osallistavaa, vaan sen pitää olla osallistuvaa”, kommentoi Pauli Aalto-Setälä tuloksia.

Katri Viippola haastoi esimiehiä: ”Esimiehen pitäisi kysyä itseltään haluaako hän ensisijaisesti auttaa muita onnistumaan vai tahtooko itse loistaa asiantuntijana. Vertauskuvallisesti asiantuntijan pitäisi olla kuskin paikalla ja esimiehen malttaa pysyä kartturina sparraajan roolissa. Asiantuntijoilta odotetaan nyt itsensä johtamista. Se ei anna esimiehelle lupaa piileskellä takakontissa, eikä oikeuta jättämään työntekijää yksin etsimään parasta reittiä perille.”

Kyselyyn vastanneista 56 % on tyytyväisiä nykyiseen työhönsä. Kaikkein tyytyväisimpiä ovat ylimpään johtoon kuuluvat, esimiesasemassa olevat, yrittäjät sekä iäkkäimmät työntekijät.

”Työssä viihtyminen on tunneasia ja tiettyä omistajuutta siihen mitä tekee. Myös nuoremmille työntekijöille pitäisi saada tätä omistajuuden tunnetta. Yrityksen kulttuuri ei ole pysyvä tila, vaan se tehdään joka päivä”, totesi Kalle Laine.

Vastanneista 59 % on sitoutunut nykyiseen työpaikkaansa. Alle 30-vuotiaat ovat sitoutuneet työhönsä heikoimmin. Heikon sitoutumisen syyt kumpuavat johtamisesta. Joko suoraan huonon johtamisen ja esimiestyön kautta, kuten töiden puutteellisen organisoinnin, epäoikeudenmukaisen kohtelun ja kommunikaation vähyyden kautta tai huonon työilmapiirin vuoksi. Toki nuorena on normaalia vaihtaa työpaikkaa useammin ja hakea oma paikkaa työelämässä.

Tutkimuksen mukaan suomalaiset näkevät työelämän realistisesti ja yllättävänkin positiivisesti:

  • 86 % on sisäistänyt, että työelämässä pärjääminen vaatii elinikäistä oppimista.
  • 63 % uskoo, että katoavien töiden ja työtehtävien tilalle syntyy täysin uusia töitä ja työtehtäviä.
  • 56 % näkee koneiden pikemminkin täydentävän kuin korvaavan ihmisten tekemää työtä.

”Elinikäinen oppiminen on tutkimuksen mukaan sisäistetty erittäin hyvin, se ei ole enää klisee, vaan osa työelämän selviytymisstrategiaa. Enemmistö vastaajista oli sitä mieltä, että katoavien töiden tilalle syntyy uusia töitä ja työtehtäviä, mikä kertoo siitä, että tulevaisuuden työelämää ei nähdä peikkona. Vaikuttaa myös siltä, että teknologian ja ihmisen välinen suhde ei olisi enää niin mustavalkoinen”, arvioi Johanna Toivonen.

Valtakunnallisesti kattava Miltä työ maistuu -työelämätutkimus toteutettiin nyt ensimmäisen kerran. Tutkimus tehtiin syksyllä 2017 Evidens Oy:n toimesta ja kyselyyn vastasi 1 000 työelämässä olevaa 18–64-vuotiasta suomalaista. Tutkimus toteutetaan jatkossa vuosittain. Evidens on 1.2.2018 alkaen osa Mediatoimisto Voittoa.

Haluatko keskustella lisää tästä työelämätutkimuksesta tai tutkia vaikka oman yrityksesi työilmettä? Ota yhteyttä Johannaan johanna.toivonen@mediatoimistovoitto.fi

Tilaa infograafi tutkimuksen tuloksista essi.eloholma-tuura@mediatoimistovoitto.fi