Mainonnan tutkimukset vaikuttavuuden optimointiin ja brändin johdonmukaiseen kehittämiseen

4.6.2020

Voitto suunnittelee ja toteuttaa asiakkailleen mainonnan tutkimuksia ja kampanjamittauksia. Niiden avulla optimoidaan mainonnan luovia toteutuksia sekä mitataan kampanjoiden onnistumista ja tehoa. Säännöllinen mittaus tukee myös brändin ja sen näkyvyyden johdonmukaista kehittämistä, kertoo Voiton Client Group Director Päivi Muraja.

Optimoitu sisältöjen toimivuus antaa mediapanostuksille paremman vastineen

Jotta mediapanostuksille saa parhaan vastineen, kannattaa varmistaa, että mainonnan sisältö toimii kohderyhmässä halutulla tavalla. Sisältöjen toimivuutta optimoidaan testaamalla mainontaa kohderyhmässä ennen kampanjan käynnistämistä.

Esitestaus auttaa valitsemaan vaihtoehtoisista sisällöistä toimivimmat ja/tai muokkaamaan suunniteltuja sisältöjä kohderyhmän palautteen perusteella.

Testauksella voidaan myös eritellä eri segmenteille parhaiten toimivat variaatiot ja painottaa niitä kullekin kohderyhmälle kohdennetussa mainonnassa.

Kampanjan jälkimittauksesta opit tuleviin kampanjoihin

Kun kampanjan päänäkyvyys on ohi, on aika mitata, kuinka hyvin kampanja onnistui. Kohderyhmälle kohdistettavassa tutkimuksessa otetaan huomioon kaikki käytetyt mediaryhmät.

Jälkimittauksella selvitetään kampanjan saavuttama huomioarvo, sen kustannustehokkuus sekä kampanjan heijastuminen tavoitemittareihin, kuten tunnettuuteen tai brändimielikuvaan. Mittaukseen yhdistetään usein luovien sisältöjen toimivuuden arviointi.

Kampanjamittauksesta saadaan arvokkaita oppeja tulevien kampanjoiden tehon optimointiin, sekä sisällön että tavoittamisen kannalta.

Haluatko kehittää mainontanne toimivuutta ja/tai saada työkaluja brändin kehittämiseen?
Ota yhteyttä: paivi.muraja@mediatoimistovoitto.fi tai aino.immonen@mediatoimistovoitto.fi