Liiketoiminta on mediaa

17.4.2018

Toimitusjohtajamme Mika Vehmersuo pääsi tarttumaan kynään ja kirjoittamaan ajatuksiaan blogikirjoituksen muodossa Markkinointi&Mainonnan sivulle. Alkuperäiseen artikkeliin pääset siirtymään tästä. 

Median merkitys ja käyttötarkoitukset laajenevat ja muuttuvat koko ajan niin median sisällöntuottajan, sen kuluttajan kuin mainostavan asiakkaankin näkökulmasta katsottuna. Mutta mitä on media liiketoiminnan kannalta?

Media ei ole enää pitkään ollut kenenkään kontrollissa, vaikka niin moni ehkä toivoisi. Median kuluttajat voivat kommentoida, peukuttaa tai jopa muokata sitä haluamaansa muotoon. Näin erilaisiin kanaviin syntyy uusia sisältöjä, jotka vetävät ihmisiä puoleensa – ja näitä sisältöjä taas kommentoidaan, peukutetaan ja muokataan…

Lähes kaikesta tekemisestä on tullut globaalia mediaa, eikä yrityksen liiketoiminta ole siitä poikkeus.

Liiketoiminta on vuorovaikutusta henkilökunnan, sidosryhmien ja asiakkaiden kanssa. Ja vuorovaikutus on mediaa. Kaikki, mitä puhutaan yrityksen sisällä, heijastaa yrityksen arvoja ja kulttuuria. Työntekijät välittävät tätä viestiä tarkoituksella tai tarkoittamatta, niin hyvässä kuin pahassa. Rekryilmoitukset luovat mielikuvia siitä, mihin suuntaan yritys on kehittymässä. Pörssitiedotteet muuttuvat mediaksi julkaisuhetkellä ja nostavat tai laskevat kursseja. Yksi työntekijän twiittaus voi muuttua hetkessä koko yritystä koskevaksi, jos sen sisältö riitelee yleisiä arvokäsityksiä vastaan.

Elämme läpinäkyvässä maailmassa. Teoilla on aina seurauksia. Jokainen päätös voi olla tahtomattamme julkinen. Yksittäinen teko, sana tai kuva voi muuttua vuorovaikutukseksi erilaisten tahojen kanssa. Ja meidän on mahdotonta hallita tuota vuorovaikutustilannetta, jossa itse emme enää ole läsnä.

Vuorovaikutukseen tarvitaan sisältöä, joka houkuttaa ja koukuttaa. Hyvin kirjoitettu artikkeli aikakauslehdessä herättää keskusteluja eri kanavissa. Liikkuvan kuvan tekijä motivoituu katsojista ja peukutuksista saadessaan sanomaansa läpi. Samalla tavalla esimerkiksi yrityksen arvomaailman rohkea julkituominen ja siitä avoimesti keskustelu herättää ajatuksia ja luo mielikuvia yrityksestä.

Mitä yritysten siis pitäisi tehdä? Miten nämä asiat voidaan ottaa huomioon? Miten tätä median ”vapautta” voi hyödyntää liiketoiminnassa?

Ensin pitää ymmärtää, mihin media on menossa tai mitä se nyt jo on. Ammattilaisten avulla median voimaa ja monitahoisuutta voidaan valjastaa ja ainakin jossain määrin ohjailla. Tiedon, datan ja ymmärryksen avulla voidaan löytää juuri ne kunkin yrityksen kannalta oikeat vuorovaikutuskohdat ja kohderyhmät, joissa oma sanoma ja viesti tulee ymmärretyksi ja oikein kohdennetuksi.

Tärkeintä yritykselle on olla aidosti se, mikä se on. Kun yrityksen arvot, yrityskulttuuri ja brändi ovat vahvalla pohjalla, myös teot, sanat ja kuvat heijastavat näitä asioita.