Google Data Studio lisää ymmärrystä numeroista

25.9.2019

Moni markkinoija pohtii, miten KPI-mittarit ja data saadaan selkeään, visuaaliseen muotoon. Voitto on kustomoinut asiakkaittensa käyttöön erilaisia dashboard-työkaluja. Tavoitteena paras käyttökokemus.

Google Data Studio on oiva työkalu esimerkiksi analytiikan ja mainonnan lukujen visualisointiin. Se on käytössä usealla Voiton asiakkaalla. Tuotetta kehitetään jatkuvasti sekä Voiton että Googlen toimesta, ja päivityksiä tulee kiitettävän usein.

Tarkasta ja reaaliaikaisesta raportoinnista on hyötyä niin seurannassa kuin strategian ja markkinointitoimenpiteiden suunnittelussa. Hyvin määritellyt KPI:t ja strategiaan liittyvät suuntaviivat on helpompi määritellä, kun taustalla on relevanttia dataa. Näin esimerkiksi markkinointistrategian suunnittelu voidaan perustaa todellisiin vahvuuksiin ja pullonkauloihin. Työkalu on tehokas apu yrityksille, jotka haluavat kehittyä ja kasvaa datan voimalla.

Seuraavassa Voiton Data Specialist Kalle Räsäsen kolme vinkkiä Data Studion käyttöön. Miten datasta saa enemmän irti, ja se on visuaalisesti näyttävässä, mutta helposti ymmärrettävässä muodossa.

  1. Porautuminen

Suuri määrä taulukkoja yhdessä dashboardissa vaikeuttaa lukemista ja luo sekavan yleiskuvan. Data Studiossa dataan pääsee porautumaan yksityiskohtaisemmin yhden taulukon sisällä. Esimerkiksi digimainontaa tehdessä kampanjaraportissa voidaan siirtyä ylätasolta yksityiskohtaisiin tietoihin helposti, kampanjatasolta mediakohtaisiin lukuihin tai päinvastoin. Samassa dashboardissa voidaan esittää enemmän oleellista dataa.

  1. Taulukon väliset interaktiot

Useamman taulukon välille on mahdollista rakentaa yhteys, jonka avulla ne vuorovaikuttavat keskenään. Näin voidaan seurata esimerkiksi, mikä tulonlähde on tuonut orgaanista sivustoliikennettä.

  1. Kuvien upotus taulukkoon

Pelkkä otsikko ei välttämättä kerro raportin lukijalle, mitä esimerkiksi Facebook-postaus on sisältänyt. Kuvan liittäminen taulukkoon auttaa yhdistämään mainonnan eri elementit oikeisiin lukuihin ja määrittelemään eri elementtien toimivuuden muihin verrattuna. Samalla raporttiin saadaan lisää visuaalisuutta.


Kaikkia näitä ja paljon muita ominaisuuksia käytetään Voiton rakentamissa Data Studioissa. Koska jokaisella asiakkaallamme on omat, erilaiset tarpeensa ja liiketoimintamallinsa, on jokainen luomamme Data Studio kustomoitu asiakkaan tarpeiden mukaan. Rakennamme yhdessä asiakkaan kanssa näkemyksen datan parhaasta mahdollisesta hyödyntämistavasta niin seurannassa kuin markkinoinnin suunnittelussa.

Reaaliaikaisesti päivittyvä dashboard vapauttaa aikaa siihen, mitä koneet eivät vielä osaa. Eli suunnittelemaan yhä tehokkaampia toimenpiteitä liiketoiminnan kehittämiseen.