F-Securen myynnin kasvua tuettiin Mystery Shoppingilla

25.9.2019

Operaattorit ovat F-Securelle tärkeitä kuluttajille suunnattujen tietoturvapakettien myyntikanavia. Myynnin kasvua tuettiin selvittämällä, kuinka aktiivisesti kuluttajille tarjotaan tietoturvaa operaattorien myymälöissä ja miten myyjät suhtautuvat tietoturvaan. Vastauksia haettiin Voiton kanssa toteutetulla Mystery Shopping -tutkimuksella. Testikäyntejä tehtiin viidessä kaupungissa ja 15 myymälässä yhteensä 60.

Mystery Shopping-tutkimuksessa testataan, miten palvelukonsepti toteutuu asiakaskohtaamisissa ostopolun eri vaiheissa. Se ei ole asiakastyytyväisyyskysely tai spontaania asiakaspalautetta.

Mystery Shopperit asioivat myymälöissä anonyymeinä, kuten tavalliset asiakkaat. He kiinnittävät huomiota ennalta sovittuihin asioihin ja toimivat mahdollisimman neutraalisti arvioiden vain kyseistä asiointikertaa. Tutkimuksen kautta saadun ymmärryksen avulla pystytään johtamaan ja parantamaan asiakaspalvelua sekä kehittämään palvelukonseptia.

”F-Secure sai Mystery Shoppingin tuloksista tärkeää tietoa kehitystyöhön, kuten jälleenmyyjien koulutukseen, asiakaspalvelun parantamiseen, palvelukohtaamisten ymmärtämiseen ja hinnoittelupäätöksiin. Myynnin kasvattaminen oli silti tässäkin tärkeintä”, painottaa Voiton Insight Manager Mileena Aniszewski.

Mystery Shoppingista saadaan paras hyöty, kun sitä tehdään säännöllisesti. Myös F-Securella tutkimuksesta on suunniteltu jatkuvaa työkalua.

”F-Securen tavoitteena on teettää tutkimus vuosittain, jotta voimme seurata myyntikanavien kanssa sovittujen suunnitelmien toteutusta. Tutkimus on erittäin hyödyllinen ja se antaa puolueettoman kuvan myyntikanavan tilanteesta. Operaattorit ovat suhtautuneet tutkimukseen erittäin positiivisesti ja toivovat käytännön jatkuvan myös tulevaisuudessa. Voitto toteutti tutkimuksen sovitusti ja ammattitaidolla, aktiivisesti suunnitellen ja uutta ideoiden”, kertoo Jussi Koskinen, F-Securen Head of Operator Sales.