DNA ja Salomaa Yhtiöt kehittävät tulevaisuuden osaamista

6.3.2019

DNA yritysmarkkinointi ja Salomaa Yhtiöt käynnistivät vuoden 2019 alussa uudenlaisen yhteistyön. DNA:lle poimittiin Salomaan eri yhtiöistä joukko asiantuntijoita, joiden kanssa liiketoimintaa, markkinointia ja tulevaisuuden osaamista kehitetään yhdessä. DNA on tunnettu suomalaisen b2b-markkinoinnin uudistajana, joka on tehnyt määrätietoista kehitystyötä Salomaa Yhtiöihin kuuluvan Voiton kanssa. Nyt uudistamiseen haetaan lisää voimaa ja syvyyttää laajentamalla asiantuntijatiimiä yli yhtiörajojen.

­– Olemme aina hakeneet uusia tapoja tehdä tuloksellista ja dataohjautuvaa markkinointia. Haluamme olla edelläkävijä teknologian ja datan avaamien mahdollisuuksien hyödyntämisessä. Salomaa Yhtiöistä meille koottiin tavoitteitamme vastaava, huipputason asiantuntijatiimi. Heidän kanssaan viemme älykkään myynnin ja markkinoinnin seuraavalle tasolle, kertoo DNA Yritysliiketoiminnan markkinointijohtaja Elina Mansner.

DNA ja Voitto ovat tehneet yhteistyötä vuodesta 2014 lähtien. Tänä aikana DNA:n markkinointiviestintään on kehitetty uusia sisältö- ja natiivimainonnan muotoja, tehostettu viestien kohdentamista sekä parannettu analytiikkaa hyödyntävää tulosten mittaamista. Nyt kumppanuus laajenee, kun asiantuntijatiimiin kootaan syväosaajia Salomaan muistakin yhtiöistä. Salomaa Yhtiöihin kuuluvien Voiton, SEKin ja Qurun lisäksi tiimiin kuuluu sisältöstrategian kehityksen ja tuotannon pitkäaikainen kumppani Netprofile.

Salomaa Yhtiöissä DNA:ta pidetään loistavana haastajana niin toimintamallien kuin tulevaisuuden osaamisen rakentamisessa.

– Sovellamme yhteistyöhömme DNA:n kanssa ketterää toimintamallia. Kulloinkin tarvittava asiantuntemus otetaan käyttöön joustavasti, oikeaan aikaan ja oikeassa laajuudessa. Kokonaisuutta hallitaan tehokkaasti ja syväosaamista poimitaan tilanteen mukaan. Käynnistimme myös yhteisen osaamisen kehityshankkeen, joka vahvistaa meitä tulevaisuuden kannalta oleellisissa asioissa. On suuri ilo työskennellä asiakkaalle, joka kehittää osaamistaan ja toimintatapojaan kumppaniverkoston kanssa näin määrätietoisesti ja reippaan haastajan tavoin, kertoo Salomaa Yhtiöiden toimitusjohtaja Antti Kärävä.

DNA-yhteistyölle on nimetty Salomaa Yhtiöissä vetäjä, joka johtaa tekemistä yli yhtiörajojen.

– Hienoa tehdä yhteistyötä tiimin kanssa, joka ei tyydy odottamaan uutta, vaan aktiivisesti luo sitä. Meitä yhdistää tiedolla johtamisen kulttuuri, jossa luova ajattelu sytytetään liekkeihin tukevalla annoksella dataa, kertoo DNA-yhteistyötä johtava Voiton Senior Client Group Director Raisa Summanen.