Data ohjaa ja neuvoo Etelä-Karjalan matkailua

21.11.2019

goSaimaa on Etelä-Karjalan kuntien ja matkailuyritysten omistama yhtiö, jonka tehtävänä on edistää Saimaan matkailua Lappeenrannan ja Imatran seutukunnissa markkinoimalla maakunnan matkailupalvelutuottajien monipuolista tuotevalikoimaa. Toimialan dataa on paljon, ja nyt se onkin päätetty ottaa entistä systemaattisemmin hyötykäyttöön.

Voitto on suunnitellut ja toteuttanut goSaimaan tarpeisiin soveltuvan raportointimallin, joka kokoaa tietoa useasta lähteestä yhteen raporttiin. Raportti toimii niin operatiivisen päätöksenteon tukena ja omien digitaalisten kanavien kehittämisen apuvälineenä kuin toimenpiteiden pidemmän aikavälin tuloksellisuutta ja alueen matkailun kehitystä todentavana infograafina. Sivusto- ja somedata tukevat päätöksentekoa, kun mietitään mm. sisältöihin ja mainonnan kohdentamiseen liittyviä toimenpiteitä.

Etelä-Karjalan matkailuun liittyvää pidemmän aikavälin kehitystä tarkastellaan mm. yöpymisten määrän, matkailijan matkan keston ja rahan käyttöön liittyvien mittarien avulla. Kokonaisuuden tavoitteena on helpottaa käyttäjän tiedonsaantia, jolloin aikaa päätöksentekoon ja muihin markkinoinnin toimenpiteisiin jää enemmän.

”Aikaisemmin tiedon hyödyntäminen oli vähän yksiulotteista ja nojautui yksittäisiin muuttujiin tai lyhyeen aikaväliin, myös tilastokalvoja tehtiin aina tapauskohtaisesti. Datapohjainen suunnittelu ja johtaminen liittyy meillä sekä matkailumarkkinoinnin ja brändin kehittämiseen, mutta myös koko destinaation parantamiseen entistä vetovoimaisemmaksi hyödyntämällä esimerkiksi julkisia tietovarantoja ja meidän omaa kanava- ja käyttäytymisdataa”, kertoo goSaimaan brändi- ja markkinointijohtaja Juha Sorjonen.


”Reaaliaikaisen infograafin avulla saamme nyt hyvää kokonaisnäkemystä suorituskyvystä niin digimarkkinoinnin, brändipresenssin kuin makrotason matkailun kokonaistilasta. Infograafi on eräänlainen matkailun kojetaulu, joka kertoo matkailun ison kuvan ilman rutiininomaista tietojen keräämistä ja näpyttelyä. Tällä varmistamme myös tiedon laadun ja voimme keskittyä enemmän datan hyödyntämiseen kuin sen keräämiseen tai kalvojen tekemiseen.”

”Olemme todella tyytyväisiä Voiton toteuttamaan dashboardiin niin teknisesti kuin käyttöliittymän suunnitelun osalta”, kiittelee Sorjonen. ”Voin lämpimästi suositella muillekin vastaavaa ajattelu- ja toimintamallia, mikäli on tärkeää nähdä datan avulla iso kuva ja täydentää sitä kanava- ja markkinakohtaisella datalla.”