Cross Device seuranta – Google Signals

29.11.2018

Tutkittaessa ostodataa Google Analyticsistä, törmää usein tilanteeseen, jossa suurin osan kaupasta näyttää tulleen desktop-liikenteen kautta, vaikka mobiili tuo merkittävän osan liikenteestä.  Yleisesti tunnistettu käyttäytymistapa on käydä tutkimassa ja tutustumassa tuotteeseen tai palveluun ensin mobiililaitteella ja tehdä ostos myöhemmin tietokoneella. Tällaisen datan tulkitseminen suoraan saattaa aiheuttaa vääriä johtopäätöksiä.

Kun halutaan ymmärtää asiakkaan digitaalista ostopolkua, on seurattava, miten hän käyttää digitaalisia laitteitaan. Näin eri laitteita ja kosketuspisteitä voidaan arvottaa oikein. Cross device -seurannan avulla voidaan todentaa eri laitteiden rooli ostopolulla.

Google on hiljattain julkaissut Analyticsiin uuden ominaisuuden, Google Signalsin, jonka kautta GA voi kerätä cross device -dataa. Google Signals mahdollistaa vaivattoman cross device -seurannan niiden käyttäjien osalta, jotka ovat kirjautuneet johonkin Googlen palveluun, kuten Gmailiin tai YouTubeen ja sallinut mainosten personoinnin. Ennen päivitystä seuraamiseen on tarvittu User-ID, joka vaatii usein käyttäjän kirjautumisen sivustolla. Google Signals -ominaisuuden käyttöönotto on huomattavasti suoraviivaisempaa eikä vaadi monimutkaisia toimenpiteitä.

Uutuus on vielä beta-vaiheessa, joten myös Analyticsin uudet cross device -raportit ovat betassa. Käyttäjien toimia voidaan tutkia analysoimalla neljää erilaista raporttia:

 

1. Device Overlap

Device Overlap -raportilla voidaan tutkia, mikä osuus sivuston käyttäjistä on käyttänyt useampaa laitetta.

cross device tracking - device overlap

Ympyräkaavio tarjoaa selkeimmän visualisoinnin eri laitteiden osuuksista. Ympyröiden päällekkäisyys kertoo osuuden käyttäjistä, jotka ovat käyttäneet useampaa laitetta. Kaavion alla oleva taulukko tarjoaa lisää näkemystä eri laitekategorioista. Taulukosta voidaan tarkastella tavoitteita tai ecommerce-dataa tarkemmin.

Raportin avulla voidaan esimerkiksi todeta, että konversioprosentti on ollut korkein useampaa laitetta käyttäneiden kohdalla.

 

 

2. Device Paths

Device Paths -raportti kertoo, missä järjestyksessä eri laitteita on käytetty. Raportti on hyvin samankaltainen kuin Multi-Channel Funnel -raportti.

cross device tracking - paths

Laitteiden käyttöä voidaan tutkia myös yhdessä muiden tekijöiden kanssa. Raportissa voidaan tutkia laitekäyttäytymistä yhdessä mm. liikenteen lähteen, kampanjan tai käyttöjärjestelmän kanssa. Raportista voidaan todeta esimerkiksi, että sivustolle on tultu kampanjan kautta mobiililaitteella, jonka jälkeen osto on tehty desktopilla.

cross device tracking - paths

 

3. Channels

Channels-raportilla voidaan tutkia cross device -dataa liikenteen lähteiden mukaan. Tällä hetkellä cross device channels -raportti tarjoaa melko vähän lisäarvoa ”normaaliin” Channels-raporttiin verrattuna.

cross device tracking - aqcuisition

 

4. Acquisition Device

Acquisition Device -raportin avulla voidaan tutkia, ovatko käyttäjät konvertoituneet laitteella, jolla alun perin tulivat sivustolle – vai jollain muulla. Taulukosta nähdään osuudet myynnistä eri vaihtoehtojen mukaan. Raportissa voidaan käyttää muita tekijöitä samaan tapaan kuin Device Pathissa. Voimme esimerkiksi analysoida, kuinka paljon myyntiä on tullut muiden laitteiden kautta, vaikka käyttäjät ovat alun perin tulleet mobiililaitteella hakukonemainonnan kautta sivustolle. Acquisition Device -raportti summaa selkeästi yhteen näkymään eri laitteiden käytön verrattuna myyntiin.

Raportin kaavio näyttää uusien käyttäjien osuuden. Vakiona se huomioi eri laitekategoriat, mutta muokkautuu sen mukaan, mitä kategorian lisäksi tarkastellaan.

cross device tracking - acquisition device

 

Google Signalsin käyttöönotto

Google Signalsin käyttöönotto onnistuu helposti Analyticsin admin-osion kautta. Käyttöönoton pääsee aloittamaan Propertyn asetuksista Data collection -kohdasta. Klikkaamalla eteenpäin voi valita, mihin propertyihin Google Signalsin haluaa. Dataa alkaa kertyä jo samana päivänä, kun ominaisuus aktivoidaan. Seuranta ei toimi takautuvasti. Riippuen liikenteen määrästä datan keräämiseen menee hetki ennen kuin raportit ovat käytössä. Analytics estää raporttien käytön, jos dataa on liian vähän. On suositeltavaa kerätä dataa vähintään kuukauden ajan ennen sen analysointia, jotta vältytään virhearvioinneilta.

Käyttöehdot kannattaa lukea huolella läpi ja tarkistaa, että tarvittavat evästeilmoitukset ja selitykset löytyvät sivustolta.

Google Signals -raporttien käyttö on vielä melko rajoitettua; osan voi olettaa johtuvan beta-vaiheesta. Google Signalsia ei voi käyttää esimerkiksi custom-raporteissa, segmenttien kanssa tai tuoda Data Studioon.

Voiton analytiikka-osaajat auttavat tarvittaessa Google Signalsin käyttöönotossa sekä datan tulkinnassa ja sen hyödyntämisessä.

Ota yhteyttä