Valtra-traktori – tuo ulkoruokinnassa oleva perheenjäsen

30.9.2016

”Meillä oli tarvetta kokonaisvaltaiseen digiraportointiin ja otimme yhteyttä Voittoon. Toimimme monilla markkinoilla globaalisti ja Valtran asema eri markkinoilla vaihtelee suuresti. Olemmekin tehneet segmentointia markkina-aseman mukaan. Voiton tuottaman analytiikan avulla pystymme kehittämään sivustojamme kullakin markkinalla optimaalisesti”, kertoo Valtran Digital Media Manager Mika Laurell.

Valtran kokonaisraportointi kattaa sekä sivustoanalytiikkaa että some-seurantaa. Markkina-alueita on mukana parisenkymmentä – Euroopan maiden lisäksi muun muassa Afrikasta. Seurantaa tehdään kevyemmin kvartaaleittain ja laajemmin puolivuosittain.

Sivustoanalytiikan avulla seurataan kullakin markkinalla muun muassa sivustolla käyntien määrää, uusien käyntien osuutta, sivustolla vietettyä aikaa, mobiilin osuutta sekä liikenteen lähteitä. Some-analyysi antaa tietoa esimerkiksi siitä, missä kanavissa ja millä markkina-alueilla Valtrasta käydään keskustelua sekä mikä on Valtran some-presenssi suhteessa kilpailijoihin. Lisäksi seurataan Valtran omien some-kanavien mittareiden kehittymistä, ja muutostrendiä tarkastellaan kunkin mittarin osalta.

Voiton analytiikan projektipäällikkö Veli-Pekka Nurmi kertoo, että raportilla luodaan yleiskuva Valtran verkkosivujen kävijäliikenteestä markkina-alueittain sekä kooste suosituimmista Valtran sisällöistä sosiaalisessa mediassa:

”Näin sivustoliikenteen trendien ymmärtäminen ja markkina-alueiden keskinäinen vertailu helpottuu. Analyysillä löydetään parhaita käytäntöjä ja niiden kommunikointi eri markkina-alueille muuttuu sujuvammaksi.”

Voiton Valtra-tiimi kävi Suolahden tehtaalla tutustumassa Valtra-traktoreihin – ja hurmaantui! Tehtaan aulasta löytyy kuvakirja, jossa on tarinoita: jokainen Valtra-traktori valmistetaan yksilönä ja usein koko perhe tulee vastaanottamaan uutta perheenjäsentä. Tehtaalta voi ostaa Valtra-tuotteita aina tuteista lähtien. Aulassa on seinä lasten traktoripiirustuksille. Valtralla on siis huomioitu myös tuleva asiakas-sukupolvi.