Lapin osaajamarkkinointi laajeni maailmalle

27.8.2018

Innokkaimmat Lappiin muuttajat tunnistettiin arvopohjaisella segmentointitutkimuksella

Osaajien houkutteleminen Lappiin on yksi Lapin yhteisen markkinointi- ja viestintätalon House of Laplandin tavoitteista. Tähän asti osaajamarkkinointia on tehty vain kotimaassa, nyt markkinointia laajennettiin ulkomaille. Mediatoimisto Voitto selvitti, ketkä voisivat muuttaa Lappiin.

Pk-yritysbarometrin mukaan yli 60 prosenttia lappilaisyrityksistä pitää työvoiman saatavuutta kasvun esteenä. Osaajapulasta kärsii niin matkailuala kuin muun muassa kaivosteollisuus ja tekniikan alat.

House of Lapland tukee alueen yrityksiä etsimällä uusia osaajia kotimaan lisäksi nyt myös maailmalta. Kesän aikana käynnistettiin markkinointikampanjat, joilla ulkomaista sesonkityövoimaa houkutellaan Lappiin tulevalle talvikaudelle. Kampanjat ovat toistaiseksi tavoittaneet 2,3 miljoonaa sosiaalisen median käyttäjää.

Lähes 60 % espanjalaisista ja yli 40 % saksalaisista ammattilaisista on valmiita muuttamaan Lappiin

Kansainvälisen markkinoinnin tueksi Mediatoimisto Voitto teki kesäkuussa 2018 Saksassa ja Espanjassa segmentointitutkimuksen. Haastattelut kohdistettiin matkailun, terveydenhuollon, tekniikan sekä metalli- ja kaivosalan ammattilaisille. Tutkimuksen mukaan lähes 60 % haastatelluista espanjalaisista ja yli 40 % saksalaisista pitää Lappia täysin mahdollisena muuttokohteena.

Tutkimuksen tulokset olivat meille iloinen yllätys – Lappi asuinpaikkana kiinnostaa ulkomailla enemmän kuin osasimme odottaa. Tutkimus auttaa meitä kohdistamaan markkinointia kohderyhmiä puhuttelevalla viestillä oikeissa kanavissa. Olemme jo käynnistäneet ensimmäisen, tutkimukseen pohjautuvan kampanjan ja tulokset ovat erinomaisia niin tavoittavuuden kuin konversionkin osalta, toteaa House of Laplandin toimitusjohtaja Sanna Tarssanen.

Saksassa Lappi kiinnostaa eniten ”menestyskeskeisiä etenijöitä”, joita houkuttelee mahdollisuus edetä uralla sekä ”ennakkoluulottomia humanisteja”, jotka pitävät tärkeinä työn sisältöä ja elinympäristöä. Espanjassa taas muuttovalmiimpia ovat ”reilut oman tiensä kulkijat” sekä ”kuuliaiset turvallisuushakuiset”, joiden arvoissa korostuvat sekä sisällöllisesti kiinnostava työ että uralla kehittyminen. Kaikissa ryhmissä Lapin jo tunteneet yhdistivät alueeseen mielikuvia kauniista luonnosta, luonnonläheisyydestä ja puhtaasta ilmasta.

– Arvopohjainen segmentointitutkimus on erittäin hyvä työkalu asiakasymmärryksen lisäämiseen ja viestien kohdistamiseen. Mutta tutkimukset jäävät pelkäksi numerohelinäksi, jos niitä ei viedä käytäntöön. House of Lapland hyödyntää esimerkillisen hienosti tutkimustuloksia markkinointitoimenpiteiden suunnittelussa, toteaa Mediatoimisto Voiton Insight Director Pia Kari.

 

Arvopohjainen segmentointitutkimus toteutettiin Saksassa ja Espanjassa toukokuussa 2018, ja siihen osallistui yhteensä noin 2 000 vastaajaa. Suomen osalta vastaava tutkimus tehtiin vuonna 2016. Suomalaisista Lapin näkivät potentiaalisena asuinpaikkana 20–24-vuotiaat seikkailunhaluiset nuoret ja 45–49-vuotiaat luontoa arvostavat aktiiviharrastajat. Saksassa ja Espanjassa Lappi vetoaa myös 25–45-vuotiaisiin osaajiin.