Hakemusvyöry Diakiin – näin se tehtiin!

25.4.2017

”Onnistuimme kasvattamaan hakijamääräämme kevään yhteishaussa peräti 30 prosentilla. Diakin koulutuksiin tuli nyt 7 598 hakua, kun kevään 2016 luku oli 5 247. Tulos on aivan mahtava ja ylitti tavoitteemme reippaasti. Kiitos hyvin tehdystä työstä sekä Voiton että Ida Framin tiimeille”, iloitsee Diakonia-ammattikorkeakoulun viestintäpäällikkö Aura Vuorenrinne.

Voiton asiakkuuspäällikkö Tiina Nurmikumpu paljastaa menestysreseptin:

”Aluksi Diakin verkkosivusto rakennettiin vastaamaan paremmin hakijoiden tarpeisiin. Materiaalien tuotannossa hyödynnettiin aitoja opiskelijoiden kertomuksia ja luotiin näin samastumismahdollisuuksia, inhimillisyyttä ja koskettavuutta. Etenkin digitaalisia kanavia, mutta myös muita medioita käytettiin monipuolisesti ja mainontaa ohjattiin sopivassa suhteessa sekä laajemmalle yleisölle että hyvinkin tarkkaan kohdennetuille ryhmille. Jatkuva vuoropuhelu Diakin kanssa toimi esimerkillisesti: kun saimme väliaikatietoa hakumäärien kehittymisestä ja parhaiten toimivista orgaanisista Facebook-sisällöistä, tehostimme saman tien digimainontaa nostamalla toimivia sisältöjä myös mainonnassa.”

Yhteishaku-kampanjan keskiössä oli Diakin uusittu verkkosivusto. Päämediaksi valittiin online-mainonta, joka painottui liikkuvaan kuvaan, sosiaaliseen mediaan ja hakusanamainontaan. Liikkuvaa kuvaa käytettiin laajalla mediavalikolla. Spotify-videomainonnassa hyödynnettiin sponsoroitua videomainontaa, jossa mainoksen katselusta sai palkinnoksi keskeytymätöntä kuuntelua. Facebookissa pääformaattina toimi näyttävä Canvas.

”Haimme tehoja ohjelmallisen ostamisen kautta kohdistamalla mainontaa datan perusteella juuri oikeille ryhmille. Esimerkiksi datakohdennettu videomainonta osoittautui äärimmäisen kustannustehokkaaksi. Myös Facebook-kohdennuksia rakennettiin pienemmille koulutusohjelmille hyvinkin tarkkaan. Esimerkiksi asioimistulkin koulutusohjelman mainontaa kohdennettiin työhön liittyvien kielten, kuten farsin, vietnamin, kurdin ja arabian osaajille”, kertoo Voiton suunnittelija Martti Lahtela.

Äänimainonnan roolina oli rakentaa kustannustehokasta toistoa nuoremmassa kohderyhmässä ja aktivoida hakemaan koulutuksiin. Radion rinnalle otettiin Spotify rakentamaan lisäpeittoa.

Tärkeimpien alueiden sanomalehtien mukana jaettiiin koulutusliitteitä reilusti ennen yhteishakua. Niillä tavoiteltiin hieman varttuneempia potentiaalisia hakijoita; Diakin koulutustarjonnassa on myös ammatinvaihtajille paljon kiinnostavia sosiaali- ja terveysalan vaihtoehtoja. Samalla Diak sai viestiään esille vaikuttajien eli nuorten hakijoiden vanhempien keskuudessa. Ammattilehti-ilmoittelulla tavoiteltiin jo ammatissa toimivia, potentiaalisia ylemmän AMK-tason hakijoita.

Jatkoa menestystarinalle seuraa syksyn yhteishaussa syyskuussa.