Finnkinon leffakesä oli dynaaminen ja tuloksellinen

20.3.2018

Vapaa-ajastamme taistellaan nyt kovemmin kuin koskaan. Finnkino on vahvasti mukana kilpailussa, jossa elokuvan vaihtoehdoksi nousee kasvava määrä muita vapaa-ajanviettotapoja.

Mediakentän ja kuluttajien käyttäytymisen muutos on tehnyt kuluttajiin vaikuttamisen yhä haastavammaksi. Kaikkein vaativinta aikaa on kesä, jolloin harrastettavaa ja muuta puuhaa riittää kaikkialla.

Finnkinon vahvuuksia ovat kiinnostava ja laadukas elokuvatarjonta sekä erinomainen palvelu.

Finnkinon kesäkampanja suunniteltiin kuluttajaa aidosti kiinnostavalla ja herättelevällä tavalla. Ulkomainonta toteutettiin JC Decaux´n kanssa innovatiivisesti, dataa hyödyntävillä ja dynaamisesti päivittyvillä digitaalisen ulkomainonnan pinnoilla Finnkino-teattereiden välittömässä läheisyydessä. Mainonnan sisältö luotti reaaliaikaisuuteen, paikallisuuteen ja Finnkinon kesän erinomaiseen elokuvatarjontaan.

Digitaaliset mainospinnat räätälöitiin Finnkinon oman datan avulla reaaliaikaisesti kiinnostavan elokuvatarjonnan viestinviejiksi. Pintoihin nostettiin viereisessä teatterissa alkavat elokuvanäytökset Finnkinon omista järjestelmistä suoralla integraatiolla. Myös materiaalituotanto toteutettiin innovatiivisesti: mainostoimisto tuotti ulkomainospintoihin kehykset, sisältö päivittyi kuvineen ja teksteineen dynaamisesti suoraan Finnkinon omista järjestelmistä.

Voiton Head of Digital Iida Marjosalmi kertoo, että Finnkinon pilotti oli erittäin mielenkiintoinen projekti edelläkävijyytensä ansiosta.

”Oli hienoa päästä toteuttamaan näin pitkälle automatisoitua mainonnan toteutusta ulkomainonnassa, jossa datan mahdollisuuksia on tähän mennessä hyödynnetty vain vähän. Datalla on tärkeä rooli myös sisältöjen luomisen kannalta ja sen vuoksi toivonkin näkeväni tämän tyyppisiä ratkaisuja jatkossa entistä enemmän. Alkuperäisenä ajatuksena oli tuoda mainospinnoissa esille myös lippuhintoja ja paikkamääriä, mutta tämä ei vielä pilotointivaiheessa onnistunut teknisesti – mutta odotamme jo innolla ensi kesää.”

JC Decaux`n markkinointipäällikkö Sampo Koskinen hehkuttaa, että Finnkinon ja Voiton kanssa yhteistyössä toteutettu pilotticase oli hieno ja onnistunut esimerkki dynaamisen sisällön ja asiakkaan oman datan hyödyntämisestä digitaalisessa ulkomainonnassa.

”Dynaaminen sisältö tuo mainonnalle usein enemmän tehoa sillä se tekee sisällöstä ajankohtaisempaa ja siten myös kiinnostavampaa kuluttajalle. Monella asiakkaalla on käytössään omaa dataa, jota voitaisiin hyödyntää ulkomainonnan sisällön ohjaamiseen entistä enemmän.”

Ulkomainonnan lisäksi kampanjassa käytettiin äänimainontaa sekä laajasti digitoimenpiteitä mm. liikkuvaa kuvaa ja sosiaalista mediaa. Lisäksi hyödynnettiin  monipuolisesti Finnkinon omia kanavia.

Finnkinon kesän 2017 tulokset olivat sekä myynnillisesti että kävijämäärältään erinomaiset.

”Elokuvissa käyneiden määrä kasvoi kesän aikana 7 % ja kesän sarjalippupakettien myynti nousi huimat 21 %. Molempien mittareiden tulokset nousivat selvästi verrattuna edellisen kesän tuloksiin ja harppasivat yli tavoitteiden”, kertoo Finnkinon  Katja Turner.

Finnkinon leffakesä on Grand One short listalla ja kilpailee  paras digitaalinen ulkomainos -sarjan voitosta.