Asiakastieto ja Voitto katsovat yhdessä tulevaisuuteen

16.3.2020

Suomen Asiakastieto Oy on yksi merkittävimmistä digitaalisten yritys- ja luottotietopalvelun toimittajista Suomessa. Varmistaakseen toimintansa jatkuvan kehittämisen Asiakastieto kartoitti potentiaalisten markkinointikumppanien tulevaisuuden kyvykkyyksiä. Kartoitus tehtiin kilpailutuksena, jonka tuloksena yhteistyötä päätettiin yksimielisesti jatkaa nykyisen kumppanin, Voiton, kanssa.

”Lähdimme hakemaan tulevaisuuden kumppania”, kertoo Asiakastiedon Marketing Manager Nina Jääskeläinen. ”Näkemyksellisyys, tulevaisuuteen katsominen ja kehityspolut niihin liittyvine ratkaisuineen olivat keskiössä kumppanivalinnassa. Voiton tiimi hurmasi meidät näkemyksellisyytensä lisäksi myös innostuksellaan.”

”Voiton tiimi rakensi Asiakastiedolle strategisen Future Proof Marketing -viitekehyksen. Sen avulla on hyvä lähteä yhdessä viemään läpi sprinttimallisia kehityshankkeita”, kertoo Voiton Client Manager Mia Boström. ”Lähtökohtanamme oli Asiakastiedon toiminnan tavoitteellinen kehittäminen yhdessä.”

Yksi viimeaikaisista Asiakastiedon ja Voiton kehityshankkeista on Voiton Insight Director Johanna Toivosen luotsaama Omatieto-palvelun tutkimuskokonaisuus. Sen tavoitteena on ottaa kuluttajat mukaan kehittämään palvelua. Tutkimuksessa selvitettiin mm. Omatieto-palvelun vahvuuksia ja kehityskohteita sekä testattiin uusia palvelukonseptin ideoita/ominaisuuksia. Lisäksi tutkimus tuotti co-creationin keinoin ideoita ja ajatuksia Asiakastiedon tuotteiden palvelumuotoiluun: uudelleenpaketointiin, muotoiluun ja niistä viestimiseen.

”Tutkimuskokonaisuus oli erittäin onnistunut sekä siihen osallistuneiden valinnan ja aktiivisuuden osalta että Voiton ammattitaidon ansiosta. Saimme paljon ideoita ja suuntaviivoja tulevaisuuden kehitykseen”, kiittelee Asiakastiedon Business Development Manager Johanna Iisalo.