Aisteja, kokemuksia ja aistikokemuksia

17.6.2019

Asiakaspoluista puhutaan paljon. Ja kohtaamispisteistä yhtä lailla. Mutta kuinka kattavasti niitä lopulta ajatellaan?

Mainonta ja markkinointiviestintä on perinteisesti ollut voimakkaan visuaalista – tekstiä ja kuvaa, stilliä tai liikkuvaa. Viime vuosina myös audio on nostanut päätään laajemmassakin merkityksessä. On alettu puhua mm. äänibrändäyksestä.

Mutta eivät aistit siihen lopu. Monet mieleenpainuvimmat muistot ovat tuoksuja, makuja tai tuntoja, eikö vaan? Usein todetaan, että järki johtaa vertailuun, tunne toimintaan. Vaikuttava markkinointi ja markkinoija puhuttelee siis vastaanottajan kaikkia aisteja.

Brand Book kertoo yksityiskohtaisesti, miltä brändi näyttää, ja miten se näyttäytyy. Audio Brand Book taas pyrkii samaan tapaan varmistamaan äänenkäytön johdonmukaisuuden. Mutta miltä sinun brändisi tuoksuu? Miltä se maistuu? Ja miltä se tuntuu, kun sitä koskettaa?

Oma, ostettu, ansaittu, kumppani – tuttu mantra. Tavoiteltaessa kokonaisvaltaista ja yhdenmukaista asiakas- ja aistikokemusta, on tarkasteluun otettava kohtaamispisteiden koko kirjo. Ja kun brändille on tehty huolellinen customer journey mapping, avautuvat mahdollisuudet jo ihan eri tavalla.

Jakelutie, omat kanavat, suora, ostettu media, word of mouth sekä PR – työnsarkaa riittää. Paitsi ristiriitaisuuksien välttämisen, tuoksujen, makujen ja tuntojen huomioiminen mahdollistaa myös vähemmän kuormitettujen aistien hyödyntämisen ja siten erottautumisen, jäljen jättämisen.

Promootiot, näytejakelut ja maistatukset ovat monesti näppäriä keinoja päästä asiakkaan mielelle ja kielelle. Mutta aistit, kokemukset ja aistikokemukset ovat läsnä myös paljon laajemmin asiakaspolun eri tilanteissa ja hetkissä, nimenomaan niissä kohtaamispisteissä.

Markkinoinnin avaintavoite on suhteen luominen ja vahvistaminen. Iso osa ostopäätöksistä ja tiedon prosessoinnista ylipäätään tapahtuu alitajuisesti, tiedostamatta. Ja tällöin tunne ohjaa toimintaa. Mitä kautta ja millä sinun brändisi vaikuttaa – tunteisiin?

Artikkelin kirjoittaja, Market Insight Managerimme Teemu Lukkari, seuraa aktiivisesti markkinointimaailman ilmiöitä.