Ahdistaako GDPR?

15.5.2018

Toukokuun loppupuoli lähestyy ja samoin GDPR. Median ja markkinoinnin puolella on useita kumppaneita, joiden kanssa toimiessa EU:n tietosuojauudistus pitää ottaa huomioon. Voitto on tehnyt useita uuteen asetukseen liittyviä sopimuksia niin suomalaisten kuin kansainvälisten mediakumppaneiden ja alihankkijoiden kanssa. Tavoitteenamme on selkeyttää ja helpottaa meidän kauttamme mainontaan, mediaan ja tutkimuksen liittyvät toimenpiteet

Kun mediatilaa tai -aikaa ostetaan perinteisistä medioista, tietosuoja-asetuksen alaisia henkilötietoja ei juurikaan käytetä. Niitä käytetään pääasiassa digitaalisessa mainonnassa: mainoskampanjan suunnittelussa, teknisessä toteuttamisessa ja kampanjoiden tehokkuuden ja näkyvyyden mittaamisessa sekä tutkimuksissa.

Käytämme työssämme useita eri medioita löytääksemme asiakkaillemme juuri sopivat kohdeyleisöt. Median puolella yhteistyökumppaneitamme ovat niin kotimaiset toimijat (esim. Sanoma, MTV, Alma) kuin ulkomaiset (esim. Facebook, Google, Linkedin) sekä erilaiset tekniset kumppanit (mm.  AdForm, Doubleclick, Smartly)

Olemme aloittaneet hyvissä ajoin valmistautumisen tietosuoja-asetuksen tuomiin muutoksiin ja tehneet omalta osaltamme tarvittavat sopimusjärjestelyt yhteistyökumppanienne kanssa, mukaan lukien alihankkijat ja tekniset kumppanit.

Asiakkaittemme ei näin ollen tarvitse itse tehdä kaikkia erillisiä sopimuksia medioiden tai erilaisten teknisten palvelutarjoajien kanssa. Kun asiakkaamme ostaa kauttamme mediaa, niin teemme sopimuksiimme tietosuojaliitteen, joka kattaa kaikki kauttamme saatavat mediat ja työkalut niin Suomessa kuin kansainvälisesti.

Asiakasyritystemme toki pitää itse huolehtia rekisterinpitäjinä, että omilta asiakkailta on tarvittavat suostumukset ja luvat. Kun yritys hyödyntää omaa asiakasdataa markkinoinnissa, yritys on rekisterinpitäjä ja me mediatoimistona olemme käsittelijä. Asiakasyritystemme pitää huolehtia omien asiakkaittensa ja sivustokävijöiden riittävästä informoimisesta, suostumuksista sekä mahdollisista markkinointiluvista.

Mediatoimisto Voiton tutkimuspuoli sai helmikuun alussa vahvistusta, kun tutkimusyritys Evidens tuli osaksi Voittoa. Tutkimuksiin liittyy hyvin usein erilaisten henkilötietojen ja asiakasrekisterien käsittelyä. Olemme jo lähes vuoden ajan valmistelleet GDPR:n voimaantuloon myös tutkimuspuolella kehittämällä omia sisäisiä prosessejamme, sopimusmallejamme ja käytäntöjämme.

Keskittämällä toimintaa luotettavalle kumppanille elämä tietosuoja-asetuksen ympäristössä helpottuu. Asiakkaanamme voitte keskittyä tehokkaammin omaan liiketoimintaanne. Meidän tehtävämme on tehostaa markkinointia ja auttaa asiakkaitamme menestymään myös GDPR:n aikakautena.

 

Kysy lisää:

Päivi Muraja, Asiakkuusjohtaja

päivi.muraja@mediatoimistovoitto.fi