2020-luvun yritysbrändin mittarit: vastuullisuus ja työilme

3.4.2019

Kuinka vastuullisesti yritys toimii ja millä mielellä työyhteisö saapuu töihin ohjaavat yhä vahvemmin yrityksen menestystä. Voiton tekemän Miltä työ maistuu 2018 -tutkimuksen mukaan 59 % suomalaisista sanoo yrityksen vastuullisuuden vaikuttavan heidän ostopäätökseensä. Tutkimuksessa selvitettiin myös suomalaisten työilmettä, joka vaihtelee iän, aseman ja toimialan mukaan.

Voitto suunnitteli ja toteutti Miltä työ maistuu -työelämätutkimuksen. Sen mukaan 59 % työelämässä olevista suomalaisista sanoo yrityksen vastuullisuuden vaikuttavan valintoihin, kun he ostavat tuotteita tai palveluja. Vastuullisuudella on eniten vaikutusta naisten (62 %) ja iältään vanhempien vastaajien (70 %) ostopäätöksiin.

Kolme viidestä (63 %) pitää nykyistä työnantajaansa vastuullisena.

– Näkemykset eroavat voimakkaasti eri asemassa olevien kesken: 80 % ylimpään johtoon kuuluvista pitää työnantajaansa vastuullisena, kun taas työntekijöistä vain 56 % kokee työskentelevänsä vastuullisessa yrityksessä. Joko vastuullisuusviestit eivät ole menneet sisäisesti perille tai yritysjohdon näkemys on kaunisteltu, pohtii Voiton Insight Director Johanna Toivonen.

Suomalaisten työilme on hieman hyväntuulisempi

Tutkimuksessa selvitettiin jo toista vuotta peräkkäin suomalaisten tyytyväisyyttä ja sitoutumista työhönsä sekä työpaikan suositteluhalukkuutta. Nyt 61 % suomalaisista on tyytyväinen nykyiseen työhönsä, vuonna 2017 tyytyväisiä oli 56 %. Myös sitoutuminen työhön sekä työpaikan suositteluhalukkuus ovat hieman vahvistuneet.

Tutkimuksen tuloksista rakennettiin Työilmemittari, joka yhdistää tyytyväisyyden, sitoutumisen ja suositteluhalun. Työntekijät ja varsinkin nuorimmat heistä saapuvat töihin kaikkein apeimpina. Työilo lisääntyy jo heti toimihenkilöryhmässä. Ylin johto on tyytyväisin. Muita selvästi keskimääräistä tyytyväisempiä ovat myös yli 60-vuotiaat, alle 10 hengen yrityksissä työskentelevät ja yksityisyrittäjät.

Tunne oman työn merkityksellisyydestä vaihtelee toimialoittain

Peräti 74 % suomalaisista kokee työnsä merkitykselliseksi. Mitä tyytyväisempi ja sitoutuneempi ihminen on työhönsä, sitä merkityksellisemmäksi hän sen kokee.

Koulutus, terveys ja sosiaalipalvelut ovat aloja, joilla työ koetaan keskimääräistä merkityksellisemmäksi. Keskimääräistä harvemmin työ koetaan merkitykselliseksi kaupan alalla, liike-elämän palveluissa sekä majoitus- ja ravitsemusalalla.

– Yritysbrändi muodostuu jokaisen työntekijän päivittäisistä teoista, mutta myös tunnelmasta. Tehdäänkö työtä hyväntuulisena vai suu mutrussa näkyy suoraan tai välillisesti sekä omalle organisaatiolle että asiakkaille. Teoista ja tunnelmasta syntyy kokemuksia ja tarinoita, joita jaetaan eteenpäin. Siksi on hyvä tarkistaa, onko yritysjohdolla ja muulla henkilöstöllä yhtenäinen käsitys työilmeestä ja motivaatioon vaikuttavista tekijöistä, toteaa tutkimusta johtanut Johanna Toivonen.

Haluatko kuulla lisää MarkkinointiSuomi -tutkimuksesta? Ota yhteyttä Voiton Insight Director Johanna Toivoseen