TV:n spottimäärä lisääntyy – mutta katsoja ei sitä huomaa

Finnpanelin Lena Sandell kertoi TV Vuosi -tilaisuudessa 1.2.2011, että ”suomalaiset katsovat päivittäin keskimäärin 26 TV-mainosta”. Samaan aikaan tiedetään, että televisiossa esitettyjen spottien kokonaismäärä on 2000-luvulla moninkertaistunut. Huiman kasvun moottorina on toiminut ennen muuta vuosina 2007-2008 loppuun saatettu lähetysten digitalisointi, joka on sekä kasvattanut kaupallisten kanavien määrää että pirstaloinut niiden katselua.

Huomattavasti katseluympäristöä vähemmän ovat muuttuneet katsojien tavat ja tottumukset. TV:n katseluun käytetty päivittäinen aika on pysynyt vakaana mediakentän muutoksista huolimatta, ja sama pätee myös kaupallisten kanavien osuuteen kokonaiskatselusta. Kun otetaan vielä huomioon, että mainonnalle varattu tila on edelleen 12 minuuttia tuntia kohden (vaikka viime vuoden alusta voimaan tullut uusi lainsäädäntö sijoittelun periaatteita vapauttikin), voidaan tehdä TV-mainostajan kannalta varsin huojentava havainto.

Katsojan päivittäin kohtaamien TV-mainosten määrä on pysynyt 2000-luvulla lähes vakiona. Katselu jakaantuu yhä useammalle kanavalle, ja niin jakaantuvat katsojatkin. Kuitenkin niin kauan kuin lainsäädännön sanelema mainostila ei muutu, ja katseluun päivittäin käytetty aika pysyy ennallaan, ei katsoja kohtaa sen enempää TV-mainoksia kuin ennenkään. Tikkereiden ja muiden ohjelman päälle tuotavien mainoselementtien käyttö on toistaiseksi ollut lähinnä kokeiluluontoista, ja huomionarvoista on, että ne vievät osansa em. 12 minuutin kiintiöstä (vaikkeivät varsinaisille katkoille sijoitukaan).

Liity postituslistalle: