Testaa konseptin tai mainosmateriaalien toimivuus neurotutkimuksella

Voiton asiakkailla on jälleen mahdollisuus testata mainosmateriaaleja, konsepteja, filmejä tai esimerkiksi logovaihtoehtoja neuromarkkinatutkimuksen avulla. Aivokuvantamista hyödyntävä menetelmä paljastaa mm. aktivoiko testattu materiaali aivoissa ostamisen ja valinnan kannalta tärkeitä alueita, vai näille päinvastaisia, valinnalle kielteisiä alueita. Testaus on osa Tekes-rahoitteista projektia, joka sisältää myös neuromarkkinoinnin koulutusta ja seminaaripäivän.

Mitä reaktioita brändisi logo ja design herättävät ihmisissä oikeasti? Entä mitkä tv-spotit aktivoivat aivoissa mielihyväkeskuksen, mitkä palkinto- tai pelkoradan? Samaistuvatko katsojat mainonnassasi esiintyvään ihmiseen?

Markkinatutkimuksessa käytetään nykyisin maailmallakin yhä useammin aivokuvantamisen tekniikoita, joiden avulla päästään käsiksi entistä syvempään tietoon, ohi rationaalisen järkeilyn. Neuromarkkinoinnissa tutkitaan, miten ihmisten aivot reagoivat esitettyihin mainos- tai brändikuviin, designkuviin, ääniin, vuorovaikutustilanteisiin tai spotteihin.

Aivojen reagointia selvitetään funktionaalisen magneettikuvauksen (fMRI) avulla: 30 koehenkilölle esitetään tutkittava materiaali samalla kun magneettikuvauslaite mittaa muutokset aivojen eri osissa. Kuvantamisen avulla voidaan tehdä johtopäätöksiä siitä, miksi kuluttajat kokevat asioita niin kuin kokevat tai käyttäytyvät tietyllä tavalla – ja mikä osa aivoissa saa ihmiset kokemaan tai käyttäytymään niin.

Voiton asiakkailla on nyt mahdollisuus päästä mukaan Tekes-rahoitteiseen neuromarkkinoinnin projektiin, jossa on mukana Laurea-ammattikorkeakoulun Neuroeconomics laboratorio. Mukaan pääsee jo 3.000 eurolla.

Mikäli neurotestaus kiinnostaa, ota yhteyttä omaan yhteyshenkilöösi Voitossa tai Voiton tutkimussuunnittelijaan Mileena Mäkeen.

mileena.maki@mediatoimistovoitto.fi, p. 041 501 4413

Liity postituslistalle: