Sosiaalisen median seurannasta tehot irti!

Sosiaalisessa mediassa keskustellaan brändeistä ja tuotteista, halusivat yritykset sitä tai eivät. Niinpä on tärkeää tietää, mitä omasta brändistä puhutaan, jotta tietoa voidaan hyödyntää muun muassa markkinoinnissa. Systemaattisin ja helpoin tapa on tehdä säännöllistä some-seurantaa.

Kytke some-seuranta sosiaalisen median strategiaan ja aseta mittarit
Voiton asiantuntijat pitävät huolen, että some-strategia rakennetaan aina tukemaan digistategiaa, joka puolestaan on osa markkinointiviestinnän strategiaa. Näin kaikki niistä johdetut toimenpiteet tähtäävät linjakkaasti samaan suuntaan. Kuten muillekin toimenpiteille, myös some-seurannalle pitää asettaa mittarit. Mittareiden avulla seurataan pääsyä tavoitteisiin, joita voivat olla esimerkiksi SoV somessa, keskustelun sävy (positiivinen/negatiivinen), suosittelujen määrä tai uuden brändin saamat maininnat.

Hyödynnä some-seurannan tuloksia markkinoinnissa
Some-seurannasta on todellista hyötyä vasta sitten, kun tuloksia voidaan käyttää käytännön toimenpiteiden ohjaamiseen.

Teemme Some-tulosten pohjalta roadmapin, johon kirjataan tärkeimmät seurannassa esille nousseet aihealueet. Samoin kuin suositus siitä, vaatiiko ko. aihealue jatkotoimenpiteitä jossakin kanavassa ja jos, niin millaisia.

Jatkotoimenpiteet voidaan jaotella esimerkiksi omaan mediaan, sosiaalisen median keskusteluihin, viestintään, mainontaan, henkilökuntaan, asiakaspalveluun, asiakkuusmarkkinointiin ja tuotekehitykseen liittyviin toimenpiteisiin.

Näin varmistutaan siitä, että some-seurannasta otetaan kaikki hyöty irti ja se viitoittaa tulevaa toimintaa.

Ota yhteys Voittoon
Kun haluat kuulla SoMe-seurannoista lisää, ota yhteyttä yhteyshenkilöösi Voitossa!

Liity postituslistalle: