greenline-up

ROI- ja seurantatyökalu Arvo helpottaa markkinoinnin vaikutusten seurantaa

Voiton ROI- ja seurantatyökalu Arvo on yrityksesi tarpeiden mukaan räätälöitävä verkkopalvelu, jonka avulla saatte kaikista markkinointiteoistanne ja niiden vaikutuksista selkeän kokonaiskuvan. Arvo kokoaa markkinointitiedon yhteen paikkaan ja tekee sen hallinnasta, esittämisestä ja analysoinnista entistä helpompaa. Arvo auttaa ymmärtämään niin markkinoinnin kuin koko liiketoiminnan tulosten välisen yhteyden – ja tarjoaa siten ratkaisun markkinoinnin tuloksellisuuden osoittamiseen.

Strategisten tavoitteiden viestintä organisaatiossa helpottuu ja ymmärrys kasvaa

Arvo yhdistää eri lähteistä kootun tiedon havainnolliseksi kokonaisuudeksi.

Tietosisältö räätälöidään asiakaskohtaisten tarpeiden ja käytettävissä olevan tiedon mukaisesti. Esimerkkejä käytetyistä tiedoista:

 • Mediainvestoinnit
 • Myyntitiedot
 • Muut keskeiset myynnin mittarit
 • Web-analytiikka soveltuvin osin
 • Tutkimustiedot

 

Hyödyt Arvon käyttäjälle:

 • Kaikki ajantasainen tieto on yhdessä paikassa – helposti ja nopeasti löydettävissä
 • Sekä tietosisältö että tiedon esitystapa voidaan räätälöidä organisaation eri tahoille sopivaksi
 • Markkinoinnin ROI on ajantasaisessa seurannassa
 • Säännöllinen seuranta suuntaa fokusta tuloksellisuuteen
 • Strategisten tavoitteiden viestintä organisaatiossa helpottuu ja ymmärrys kasvaa
 • Mittareiden helppo seuranta auttaa reagoimaan nopeasti
 • Markkinointi-investointien budjetoinnissa voidaan hyödyntää havaintoja toteutuneesta

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä Voiton yhteyshenkilöösi ja saat kuulla lisää!

Liity postituslistalle: