Ota Voiton työpajasta lisää energiaa markkinointiisi!

Vauhdita uutta vuotta kokoamalla avainihmisesi yhteiseen sparraus- tai konsultointihetkeen. Aiheeksi voit valita esimerkiksi digimarkkinoinnin tuloksellisuuden kehittämisen, sosiaalisen median tehokkaamman hyödyntämisen, mobiilimahdollisuuksien avauksen ja ideoinnin, liiketoiminnan kasvattamisen Venäjällä tai trendien tunnistaminen. Räätälöimme työpajan sisällön ryhmäsi tavoitteiden mukaan.

Valitse oman työpajasi aihe

Voitto järjestää asiakkailleen markkinoinnin eri osa-alueista Työpajoja, jotka räätälöidään tarpeiden mukaan. Esimerkkejä Työpajojen aiheista:

 • Liikkuva kuva
 • Trendikatsaus
 • Markkinoinnin huominen
 • Digimarkkinointi
 • Sosiaalinen media
 • Facebook
 • SEM
 • SEO
 • Mobiili
 • Asiakkuusmarkkinointi
 • Markkinointi Venäjällä tai venäläisille Suomessa

Työpajan runko voi olla esimerkiksi tällainen:

 1. Yleiskatsaus työpajan aihealueesta
 2. Käydään läpi markkinointiviestinnän tavoitteet ja määritellään työpajassa käsiteltävälle toimenpiteelle asetettavat tavoitteet ja roolit. Määritellään missä ollaan nyt.
 3. Tarkennetaan kohderyhmä.
 4. Tehdään konkreettinen suunnitelma miten tavoitteeseen päästään.
 5. Aikataulutetaan prosessi ja päätetään jokaisen vastuualueet.
 6. Sovitaan mittarit, joilla toimenpiteiden tuloksia seurataan

Varaa oma työpajasi ja kerro sisältötoiveesi yhteyshenkilöllesi Voitossa.

Liity postituslistalle: