Mitä on löydettävyys (SEO) ja miten siihen voi vaikuttaa?

Löydettävyys on tämän hetken puhutuimpia aiheita digimarkkinoinnin alalla. Löydettävyydellä tarkoitetaan yritysten verkkosivujen läsnäoloa hakukoneissa. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että verkkosivu löytyy esimerkiksi Google-hakukoneesta hakutermeillä, jotka ovat yrityksen toimialan ja tuotteiden kannalta oleellisia.

Yrityksen verkkosivuston löydettävyyteen hakukoneissa voidaan vaikuttaa hakukoneoptimoinnilla, jota kutsutaan yleisesti myös nimellä SEO (search engine optimization). Hakukoneoptimointi perustuu hakukoneiden yleiseen toimintalogiikkaan. Hakukoneilla on Internetin sivustoja kiertäviä hakukonerobotteja, jotka tallentavat eli indeksoivat tietoa eri verkkosivuista. Indeksit ovat ikään kuin tietopankkeja, josta palautetaan millisekunneissa tietoa silloin, kun joku hakee hakukoneesta jollakin hakutermillä. Hakukoneen palauttamat tulokset kullakin avainsanalla perustuvat salaisiin algoritmeihin eli matemaattisiin kaavoihin, joiden avulla eri verkkosivuista tallennettu tieto asetetaan toisiinsa nähden paremmuusjärjestykseen.

Hakukoneoptimoinnin avulla voidaan vaikuttaa siihen, miten hyvältä verkkosivusto näyttää hakukonerobottien näkökulmasta. Yksinkertaistettuna hakukoneoptimointi onkin sitä, että verkkosivusto rakennetaan sellaiseen muotoon, että hakukonerobotit keräävät sieltä mahdollisimman paljon tietoa. Hakukonerobotit ovat koneita, joten tiedon tarjoaminen tulee tehdä niiden ehdoilla. Tämä tarkoittaa, että verkkosivuston rakenteeseen tulee kirjoittaa hakukoneroboteille vinkkejä esimerkiksi siitä, mitä aihetta verkkosivusto käsittelee, millaisia alasivuja verkkosivustolla on sekä millaisia kuvia verkkosivusto sisältää.

Miksi löydettävyyteen tulisi panostaa?

Löydettävyyteen kannattaa kiinnittää huomiota ensinnäkin siksi, että yhä useampi kuluttaja ja yhtälailla B2B-sektorin toimija kääntyy hakukoneiden puoleen kaikissa ostoprosessin vaiheissa. Hakukoneet ovat usein ensimmäinen tiedonhaun lähde, mutta niissä myös vertaillaan tuotteita ja etsitään hyvin spesifiä tietoa ostoprosessin loppuvaiheissa. Hakukoneissa läsnä oleminen varmistaa sen, että yritys päätyy ostoaikeissa olevan henkilön harkintaryhmään. Erityisen tärkeää tämä on silloin, kun ostettava tuote on kuluttajan näkökulmasta tuntematon, eikä kuluttaja tunne juurikaan toimialan yrityksiä. Tällöin yritysten täytyy tulla kuluttajien luokse ja kertoa, että heillä on tuotteita, jotka ratkaisevat kuluttajan ongelmat.

Toiseksi hakukoneet toimivat muiden medioiden paluukanavina. Lähes kaikki muistavat ”Elämä on”-sloganin, mutta harvempi muistaa, kenen operaattorin hokema se oli. Yritysten www-osoitteet saattavat myös olla vaikeita muistaa, jolloin tv- tai radiomainoksen jälkeen kuluttajat menevät hakukoneisiin ”googlettelemaan” löytääkseen tiensä oikean yrityksen verkkosivuille. Mikäli yritys ei löydy hakukoneista mainontaansa liittyvillä teemoilla, voi kuluttaja päätyä kilpailijan sivustolle.

Löydettävyyden parantamiseen ei ole pikaista ihmelääkettä

Löydettävyyteen vaikuttaminen on yleensä pitkäaikainen projekti, sillä hakukoneystävällisyys vaatii usein verkkosivujen rakenteiden korjaamista. Hakukoneoptimoinnin tulokset eivät näy yhdessä yössä, joten löydettävyysongelmien nopea korjaaminen vaatii yleensä hakukonemainontaa. Hakukonemainonta (SEM) on kustannustehokas, klikkipohjaisesti hinnoiteltu tapa turvata löydettävyys tärkeillä toimialaan ja tuotteisiin liittyvillä avainsanoilla.

Pelkkä löydettävyyskään ei aina auta. Vaikka verkkosivusto löytyisikin hakukoneen antamassa listauksessa, voi hakutuloksen ulkoasu vähentää sen houkuttelevuutta. Hakukoneoptimoinnilla voidaan määritellä, millaisia otsikoita ja kuvaustekstejä linkit sisältävät. Hakutuloksissa voidaan tuoda esille esimerkiksi myytäviä brandeja, tuotevalikoiman laajuutta tai verkkokaupan ilmaista toimitusta. Näin hakutuloksesta saadaan informatiivisempi ja se houkuttelee aiheesta kiinnostuneita klikkaamaan.

Ovatko Sinun yrityksesi löydettävyysasiat kunnossa?

Mikäli olet kiinnostunut yrityksesi verkkosivujen löydettävyydestä tai verkkosivujen hakukoneystävällisyydestä, Voitto tarjoaa useita palvelupaketteja löydettävyyteen ja hakukoneoptimointiin sekä hakusanamainontaan liitten. Uusin tuotepakettimme on VoittoKunto, urheiluhenkinen ja edullinen löydettävyysanalyysi. Saat valita analyysiin mukaan viisi kilpailijaasi ja viisitoista tärkeää avainsanaa, ja me selvitämme kolmen työpäivän sisällä, päättyykö sivustojen viisitoistaeräinen taisto KotiVoittoon vai VierasVoittoon. Ota rohkeasti yhteyttä kontaktihenkilöösi Voitossa niin kerromme lisää!

Liity postituslistalle: