Kuluttajan tavoittaminen ei ole markkinointiviestinnän maali – Miten data ja automaatio maksimoivat markkinoinnin vaikuttavuuden?

85 % peitto kohderyhmässä ei ole vielä mitään. Se on vasta mahdollisuus, ei kampanjan tavoite.

Markkinointiviestinnän kohtaamisten suunnittelu on kääntynyt viime vuosina mahdollisimman kattavasta peiton tavoittelusta vaikuttavuuden maksimointiin. Kohderyhmän tavoittaminen on vasta peruslähtökohta; varsinainen työ alkaa sen jälkeen. Toisin sanoen 85 % peitto kohderyhmässä ei ole vielä mitään. Se on vasta mahdollisuus, ei kampanjan tavoite. Kun tunnemme asiakkaittemme asenteet, tarpeet ja ostoprosessin paremmin, voimme rakentaa vaikuttavampia kohtaamisia. Ja saavuttaa moninkertaisia tuottoja asiakkaillemme. Tähän kaikkeen tarvitaan dataa, jota löytyy jokaisesta yrityksestä.

Jotta pääsemme tavoittamisesta aitoon vaikuttamiseen, on kohderyhmän ostoprosessin triggereita sekä asenteita ja arvoja ymmärrettävä entistä paremmin. Vain siten voimme kohdentaa markkinointiviestintää yksilöllisemmin ja rakentaa puhuttelevampia sisältöjä.

Tässä kohtaa keskustelu kääntyy usein dataan, markkinointiautomaatioon, CRM:ään ja ohjelmalliseen ostamiseen, ja mukaan ilmestyy luvattoman paljon hämmentäviä kirjainyhdistelmiä – jolloin kokonaisuus saatetaan siirtää IT:n tai firman diginatiivin vastuulle.

Vaikuttava mainonta ja markkinointiautomaatio ei ole IT-osaston tehtävä, vaan jokaisen markkinointipäättäjän velvollisuus. Loppujen lopuksi kyse on asiakkaiden asenteiden ja tarpeiden ymmärtämisestä, syy–seuraus-suhteiden löytämisestä sekä niiden hyödyntämisestä markkinointiviestinnässä. Asiasta, johon jokaisen menestyvän yrityksen markkinointitiimi käyttää merkittäviä määriä aikaa ja investointeja.

On hyvä muistaa, että data on pohja, josta ponnistetaan. Se ei itsessään tuo onnea, vaan datasta on muodostettava ymmärrys ja johtopäätökset jotka ohjaavat toimintaa. Datassakaan määrä ei korvaa laatua ja johtopäätöksiä. Miljoona riviä dataa ei itsessään parantaa ROMIa, mutta pätevä markkinointiammattilainen voi sen tehdä.

Datan avulla tehty mallinnus ja korrelaatio/kausaalisuuslöydökset mahdollistavat oikea-aikaisen markkinoinnin relevantilla viestillä. Taitavasti käytetyn datan voima on helppo todentaa; asiakkaamme ovat saaneet yli 10-kertaisia tuottoja, kun ostoprosessidataa on hyödynnetty mainonnan ajoittamisessa. Kun tähän vielä yhdistetään dataohjautuva personointi, kasvaa kerroin entisestään.

Oikein tehtynä markkinointiautomaatio tuottaa merkittävästi enemmän myyntiä – pienemmillä investoinneilla. ROMIn kasvu on yksinkertaisuudessaan seurausta siitä, että pystymme viestimään oikeille ihmisille oikeaan aikaan oikeista asioista, sen sijaan että pakottaisimme heidät markkinointitiimin ennalta määräämään kampanjaviikkorytmiin.

Emme ole datan ja mainonnan kohdentamisen haasteiden kanssa yksin. Aihe on ollut esillä alan johtavissa seminaareissa jo pidempään. Valtaosa viimeisimmän Advertising Weekin esityksistä keskittyi vaikuttavan mainonnan tekemiseen datan avulla. Cannesin mainosfestivaaleilla datalle on perustettu jopa oma kilpailusarja. Ilmiö on globaali.

Jos yrityksessäsi ei ole vielä yhdistetty mainontaa verkkosivusto- ja myyntidataan, suosittelemme tekemään sen välittömästi. Se on pieni vaiva mahdollisuudesta tehostaa markkinointia merkittävästi. Tämä yhdessä toimivan segmentoinnin kanssa luo myös pohjan seuraaville askelille kohti aidosti personoitua vaikuttamista.
Jos haluat sparrailla datan hyödyntämisestä ja markkinointiautomaatiosta, autamme mielellämme. Lisätietoja: Juha Halmesvaara

Liity postituslistalle: