House of Lapland tutki – Lappi asuinpaikkana vetoaa nuoriin seikkailijoihin ja erämiehiin

House of Lapland on Lapin markkinointi- ja viestintätalo, joka tekee työtä Lapin näkyvyyden ja vetovoiman varmistamiseksi kansallisesti ja kansainvälisesti.

Voitto valittiin kilpailutuksen perusteella toteuttamaan House of Laplandille kohderyhmätutkimuksen, jossa selvitettiin Lapista asuinpaikkana kiinnostuneiden ihmisten persoonaa, arvomaailmaa sekä median käyttötapoja. Tulokset auttavat kohdentamaan markkinointia entistä tarkemmin niille, joita Lappiin muuttaminen voisi kiinnostaa.

”House of Lapland tekee asukasmarkkinointia, jonka tavoitteena on houkutella Lappiin uusia asukkaita. Lappi on ollut muuttotappiomaakunta jo pitkään, mutta vastaavaa tutkimusta ei oltu aiemmin tehty. Saimme nyt hyvän käsityksen siitä, kenelle ja minkälaista viestiä meidän kannattaa muuttajille suunnata. Tutkimuksessa nousi esille kaksi erityisen kiinnostavaa kohderyhmää: nuoret seikkailunhaluiset, sekä vaatimattomat perinteikkäät. Näille ryhmille kohdennetaan jatkossa viestintää Lapin tarjoamista mahdollisuuksista. Myös etätyö sekä yrityksen perustaminen kiinnostivat potentiaaleja Lappiin muuttajia”, toteaa House of Laplandin toimitusjohtaja Sanna Tarssanen.

”Nuorissa seikkailunhaluisissa korostuivat seikkailuhenkiset ja menestystä janoavat nuoret naiset, kun taas perinteikkäissä painottuivat luontoa arvostavat, aktiivisesti harrastavat keski-ikäiset miehet. Kaksi sekä demografioiltaan että asennemaailmaltaan ja motiiveiltaan täysin erilaista ryhmää. Heitä täytyy lähestyä erilaisilla kanavilla, viestikärjillä ja mainonnan puhuttelutyylillä. Siinä missä nuoret seikkailijat elävät digitaalisessa maailmassa ja rakentavat omaa henkilöbrändiään, luontomiehiä kannattaa puhutella aidosti ja rehdisti esimerkiksi radiossa ja huomioida heidän luontoharrastuksensa ja siihen liittyvä luontokuvaus”, kertovat Voiton asiakkuuspäällikkö Sini Lähdekorpi ja tutkimusjohtaja Pia Kari.

Hyvien liiketoiminnan edellytysten lisäksi Lappiin muuttoa harkitsevat nostivat Lapin vetovoimatekijöiksi kansainvälisyyden, harrastusmahdollisuudet, yhteisöllisyyden, kauniin luonnon, puhtaan ilman sekä selkeät vuodenajat.

Liity postituslistalle: