Digitalisoituminen ja jatkuva markkinointiviestintä tuovat haasteita tulosten mittaamiselle

Markkinointiviestinnän digi-painotteisuus ja jatkuva näkyvyys kampanjaluonteisen mainonnan sijaan tuovat haasteita myös tulosten mittaamiselle. Perinteinen tutkimus ja SoMe-seuranta tarjoavatkin toisiaan täydentäviä menetelmiä joita yhdistelemällä saadaan paras näkemys tehdyillä toimenpiteillä saavutetuista tuloksista.

Perinteinen tutkimus tarkastelee tuloksia, jotka on mitattu kohderyhmää edustavassa otoksessa tiettynä ajankohtana.  SoMe-seuranta puolestaan sopii jatkuvaan seurantaan, jossa mitataan spontaania ja aitoa verkossa käytävää keskustelua.

Perinteisen tutkimuksen tunnuslukuja vastaavia seurantamittareita on löydettävissä myös SoMe-seurannasta:

Ns. perinteinen tutkimus:      SoMe-seuranta:

Tunnettuus                                SoV somessa, keskustelun määrä, ”pöhinä”

Mielikuva                                    Keskustelun positiivinen/negatiivinen sävy

Harkinta                                     ”Pöhinä” kertoo usein brandin haluttavuudesta

Suosittelu                                  Käyttäjäkokemukset

SoMe-seurannan tulosten hyödyntäminen on vielä  puutteellista monissa yrityksissä.  Voiton SoMe-seurantamallin keskeinen osa on ehdotus tulosten jalkauttamisesta käytännön toimenpiteisiin. Keskusteluista poimitaan keskeisiä teemoja ja analysoidaan asiakkaan kanssa missä kanavissa (esim. oma media, mainonta, viestintä, asiakaspalvelu, tuotekehitys) niitä on tarvetta nostaa esille ja miten.

Ota yhteyttä yhteyshenkilöösi Voitossa jos haluat kuulla SoMe-seurannoista lisää!

Liity postituslistalle: