Sinussa on luontoa – Keijun sivustouudistus

7.11.2017

Voitto oli mukana toteuttamassa Bunge Finland Oy:n sivustouudistusta, joka kattoi myös Keijun ja Keiju Alentajan hakunäkyvyyden varmistamisen.

Bunge Finland Oy:n tuotepäällikkö Reetta Kaurila kuvailee yhteistyötä näin:

Sivustouudistuksen tavoitteena oli Keijun brändimielikuvan vahvistaminen, uusien tuotteiden esiin nostaminen sekä kohderyhmien tarpeisiin vastaaminen. Haasteena oli säilyttää verkkotunnettuus ja orgaaninen liikenne hyvällä tasolla sekä tuottaa sivustolle kohderyhmälle relevanttia sisältöä. Tässä Voiton kokeneet asiantuntijat antoivat arvokasta apua.”

Voiton suunnittelijat keräsivät sivustouudistuksen taustaksi tietoa kohderyhmää kiinnostavista aiheista ja avainsanoista avainsana-analyysin avulla. Tutkimusten pohjalta laadittiin ehdotukset uudella sivustolla korostettavista asioista. Löydettävyyden varmistamiseksi toteutettiin tekninen, sisällöllinen ja ulkoinen SEO-auditointi.

Voiton Miika Kivistön mukaan sivustouudistuksissa uusien sisältöjen ja ulkoasun taustalla on joukko teknisiä asioita, jotka on syytä muistaa.

”Uudelleenohjaukset vanhoilta sivuilta täytyy tehdä huolella. Jotta näkyvyys ei putoa lanseerauksen yhteydessä, kannattaa myös ajaa lista vanhan sivuston URLeista, suosituimmista laskeutumissivuista ja varmistaa uudelleenohjaukset sivuihin. Käymällä läpi virhesivun, sivuston nopeuden ja joukon muita teknisiä asioita varmistetaan, että sivuston jo kerrytetty näkyvyys säilyy.”

Keijun ja Keiju Alentajan sivustouudistus onnistui erinomaisesti. Keijun sivustokäyntien määrä kasvoi, laadulliset mittarit paranivat ja välitön poistumisprosentti laski. Sivustolla vietetty aika kasvoi 29 % eli myös sisällön kiinnostavuutta saatiin kehitettyä.